INFOSEC New Technologies – INT 2019

Konferenca s področja informacijske varnosti in novih tehnologij.