ZAUH 2019

Konferenca z informacijami s področja zajema, arhiviranja, upravljanja in hrambe podatkov.