GDPR 2017

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorja konference.

Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

Dne 25.5.2016 je, v sklopu reforme varstva podatkov, na ravni EU, začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR). Med novimi pravicami posameznikov velja izpostaviti pravico do pozabe, omejitve obdelave in prenosljivosti posameznikovih podatkov. Posamezniki naj bi imeli lažji dostop do lastnih osebnih podatkov in bodo morali biti na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se njihovi osebni podatki obdelujejo. Uredba natančneje ureja postopek privolitve posameznika v zbiranje in obdelavo njegovih podatkov, zaradi česar bo treba preveriti veljavnost aktualnih dosedanjih privolitev.

Konferenca GDPR predstavlja izjemno priložnost, na kateri lahko prisluhnete premierni predstavitvi osnutka Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-2), ki ga bo predstavil pisec zakona g. Peter Pavlin iz Ministrstva za pravosodje, ter ostalim predavateljem s temami o prihajajoči novi uredbi GDPR in ZVOP-2.

Kratki posnetki predavanj – GDPR 2017

Veljavne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov po GDPR

Mojca Prelesnik, IP RS

GDPR nekoliko drugače kot ZVOP-1 ureja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Zaradi novih zahtev GDPR bodo upravljavci vsekakor morali prevetriti
že prejeta soglasja in v primeru neskladja z ZVOP-1 pridobiti nova.

Key note predavanje Novi ZVOP-2 – Predstavitev smeri rešitev iz osnutka novega zakona

Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje

Predavanje obsega izvedbo »Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ipd.

Predlog Evropske komisije za t.i. Uredbo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

Barbara Pernuš Grošelj, Ministrstvo za javno upravo

Evropska komisija (EK) je januarja letos izdala predlog t.i. Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (Predlog uredbe), ki se v EU institucijah šele obravnava

Varovanje podatkov ni nekaj novega, novi so predpisi

Alenka Glas, Unistar LC d.o.o.

Povsem jasno je, da se je na področju osebnih podatkov, z rabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot so računalništvo v oblaku, družbena omrežja, pametni telefoni,…marsikaj spremenilo. Vsakodnevno smo priča zlorabi osebnih podatkov in zadnji čas je, da se tudi pri nas na področju zakonodaje zadeve prilagodi – omeji in jasno postavi meje.

Drugi govorijo, mi jo imamo, SmartDPO

Rok Debevc, Smartis d.o.o.

SmartDPO je celovita in nepogresljiva resitev za sledenje obdelavam osebnih podatkov, upravljanje ocene ucinkov (DPIA), upravljanje kataloga zbirk osebnih podatkov, upravljanja zahtevkov, ugovorov in incidentov skladno z GDPR in ZVOP.

GDPR ali ISO/IEC 27001 – celovito upravljanje informacijske varnosti?

Miha Ozimek, SIQ Ljubljana

GDPR zagotavlja celovito varovanje osebnih podatkov, tako kot celovito varovanje informacij opredeljuje ISO/IEC 27001.

Kako zagotoviti skladnost obdelave osebnih podatkov z novo pravno ureditvijo varstva teh podatkov? 

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

Od prve predstavitve osnutka ZVOP-2 na Palsitovem dogodku bo do začetka uporabe GDPR ostalo samo še dobrih osem mesecev. Zelo malo časa, da upravljavci in obdelovalci identificirajo in izvedejo nujne aktivnosti za zagotovitev skladnosti njihove obdelave osebnih podatkov z novo pravno
ureditvijo varstva teh podatkov.

Glavni izzivi, ki jih prinaša GDPR

Matija Jamnik, JK Group

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) za podjetja in organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, prinaša nekaj bistvenih novosti glede na obstoječo zakonodajo.

Razlika med GDPR in ne-EU zakonodajo na primeru iz prakse

Janko Šavnik, Addiko Bank d.d.

Na predavanju bodo predstavljene organizacijske spremembe na nivoju bančne skupine Addiko, ki je prisotna v državah EU in izven, ter vpliv GDPR in druge regulative na tovrstne spremembe.

Zaključno predavanje 
Načelo odgovornosti po GDPR-kaj pomeni za podjetja?

Andrej Tomšič, IP RS

Po GDPR morajo zavezanci proaktivno izkazovati odgovorno ravnanje z osebnimi podatki. Na predavanju bodo predstavljeni ključni elementi načela odgovornosti, kot so ocene učinkov, vgrajena zasebnost, DPO-ji in drugi.

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Za ogled celotnih posnetkov konference GPDR 2017 morate zakupiti dostop do spletnega portala.

KLIKNITE TUKAJ