SEJEM ZAUH 2016

Gradniki za varnost in zaupanje v javni upravi

Upravljanje z e-identitetami ter e-avtentikacija skupaj z e-podpisom in e-vročanjem predstavljajo bistvene elemente zagotavljanja zasebnosti in dvig zaupanja e-poslovanja tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Za potrebe javnega sekotorja so se že pred leti pričele aktivnosti za modernizacijo in poenostavitev tega področja. Vzpostavljajo se različni gradniki storitev zaupanja, ki bodo kot centralne rešitve na voljo različnim nosilcem informacijskih sistemov. Institucijam javnega sektorja bo to olajšalo tudi prehod na uveljavitev EU Uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), državljanom in podjetjem pa enostavnejšo, prijaznejšo in varnejšo uporabo e-storitev javnega sektorja.

Predavatelj: Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo
Datum: 12.5.2016
Lokacija: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče