Na seminarju boste spoznali najpomembnejše elemente Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Pojasnili bomo, kako je z dopustnostjo privolitve v delovnih razmerjih in katere informacije je treba dati zaposlenim o obdelavi njihovih osebnih podatkov.
Pojasnjeno bo, kako urediti evidence dejavnosti obdelave po Splošni uredbi o varstvu podatkov glede podatkov, ki nastajajo ob uporabi službenih sredstev s strani zaposlenih.
Seznanjeni boste s tem, kakšna je relacija Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1 ter kako to vpliva na ureditev videonadzora in biometrije.
Podana bodo priporočila za ureditev internih aktov in sodna praksa na področju nadzora interneta, elektronske pošte, tiskalnikov, lokacijskih podatkov zaposlenih ter smernice za uvajanje BYOD in GPS naprav.

Cena: 595 € + DDV