Pridružite se nam in s svojim članstvom tudi vi prispevajte k večji varnosti informacijske tehnologije, srečanja in izobraževalne aktivnosti pa vam bodo nudila tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

  • Letno pripravljamo 10 do 12 izobraževalnih srečanj (na željo članov možna priprava dodatnih srečanj),
  • Srečanja se organizirajo v različnih slovenskih podjetjih/organizacijah, kjer se predstavijo aktualne teme s področja IT-ja,
  • Tematike srečanj določamo skupaj s člani,
  • Podjetja in organizacije, kjer se srečanja pripravljajo, bodo predhodno objavljena na spletni strani,
  • Aktivno sodelovanje na srečanjih in poudarek na interaktivni diskusiji,
  • Na koncu vsakega srečanja je organizirana okrogla miza, kjer je možnost diskusije, o aktualni tematiki, ki je predhodno predstavljena na srečanju, izmenjave mnenj, izkušenj in praks.
  • Članstvo v klubu omogoča 10% popust pri konferencah v organizaciji podjetja Palsit.