Spoznajte predavatelje

Mikko Hyppönen, F-SECURE
Mikko Hypponen is a worldwide authority on computer security and the Chief Research Officer of F-Secure. He has written on his research for the New York Times, Wired and Scientific American and lectured at the universities of Oxford, Stanford and Cambridge. He sits in the advisory boards of EUROPOL and the Monetary Authority of Singapore.
https://mikko.hypponen.com/

 

 

Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Andrej Kranjc, Pošta Slovenije d.o.o.
Andrej Kranjc, zaposlen na Pošti Slovenija na področju Prodaje in razvoja informacijskih storitev. Skupaj z ekipo strokovnjakov s Pošte Slovenije svetuje podjetjem na področju varnega shranjevanje podatkov ali v Podatkovnih centrih, ki jih ima Pošta Slovenije preko 800 m2 ali v obliki oblačnih storitev (npr. AzureStack na Pošti Slovenije). Sodeluje tudi pri ostalih informacijskih rešitvah, ki jih Pošta Slovenije ponuja na trgu (E-arhiv, Oblačne storitve, Digitalni podpis, …).

 

 

 

Matthias Luft, Salesforce-Heroku
Matthias Luft is a Principal Platform Security Engineer at Salesforce Heroku. After more than 10 years in IT Security, he is still excited about a broad range of topics (from hypervisor security to IT security management) and has presented on them on various occasions.
Currently he works on container and cloud security topics.

 

 

 

 

Žiga Podgoršek, Inštitut za korporativne varnostne študije
Žiga Podgoršek je zaposlen na Institutu za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana kjer deluje na področju informacijske varnosti. Njegova glavna prioriteta so izvajanje varnostnih pregledov IT okolij, s posebnim poudarkom na organizacije, ki upravljajo s kritično infrastrukturo. V letu 2018 je uspešno opravil izobraževanje in pridobil uradni certifikat etičnega hekerja (CEH v10). Prav tako je aktiven na področju evropskih projektov, kjer trenutno izvaja aktivnosti v mednarodnem projektu HORIZONT 2020 »INFRASTRESS«, ki posveča pozornost kibernetsko-fizični varnosti na področju kritične infrastrukture. Med drugim je kot član projektne skupine ICS-Ljubljana sodeloval pri izdelavi študije z naslovom »Metodologija za ocenjevanje tveganj v organizacijah kritične infrastrukture«, ki jo je naročilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Prav tako je član Slovenskega združenja korporativne varnosti.

 

Jan Harrie, ERNW
Jan Harrie is a security analyst of the German IT security provider ERNW Enno Rey Netzwerke GmbH. He has over 5 years of experience in cyber security from a builder as well as from a breaker perspective. He designs software lifecycles, performs trainings, audits infrastructures, conducts penetration tests and defines risk reduction strategies for modern IT landscapes.

 

 

 

Nebojša Bulatović, Euridica d.o.o.
Nebojša Bulatović is principal security consultant in Euridica Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) and internal IT auditor in SWIFT service bureau CiS (Slovenia, Serbia).
He graduated at Electrotechnical faculty in Banja Luka and holds CISA certificate (2005), CISM certificate (2007). During career in Logos, Sberbank, Asseco, Bravo-systems he worked on numerous demanding projects in the region and USA. Recently, he is focused on security and IT audit, directing or leading Governance-Risk-Compliance implementations, Cyber/security assessments, penetration testing and software audit projects.
He is actively using COBIT, COSO, NIST, SWIFT CSP, ISO2700x, ISO20000, ISO31000, GDPR, ISAE3402, ISO330xx in information security and processes audit.
Most references are demanding software projects, governance, compliance and risk management implementations, information system audit, security assessments and penetration testing projects.

Matjaž Jekl, Abanka d.d.
Mag. Matjaž Jekl je zaposlen v Abanki, na področju informacijske varnosti.
Ima številne delovne izkušnje s področja sistemov, računalništva in informatike, od modeliranja, simulacij ter računalniškega vodenja procesov, računalniških komunikacij, interneta, razvoja programske podpore, do področij informacijske varnosti, upravljanja tveganj in svetovanja.
Ima tudi večletne izkušnje z revidiranjem informacijskih sistemov, pridobil je naziva CISA in preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

 

 

Nebojša Cvijetić, Ahold Delhaize Group
Nebojša Cvijetić is Information Security Leader in international retail chain Ahold Delhaize Group, for the last 7 years. Also, he works as a part-time information security/privacy consultant.
With over 25 years of IT experience, he has broad knowledge and expertise of information systems in a variety of IT domains, including IT consulting, Information security, Information systems design and development, application development, and project management.
Also, Nebojša held position of Head of IT audit and advisory in Ernst&Young East Europe being engaged on the projects like SOX implementation, IT due-diligence, regulatory compliance, IT audit and advisory.
Following a four-year engagement as a Chief Information Officer/Security Officer in Mercedes-Benz Serbia, he worked on IT strategy and roadmap together with rest of European colleagues.
During his working career, he has been working for the companies in Europe and USA.
Golden Member of ISACA, co-founder of Belgrade ISACA chapter and CISA/CISM/GSEC certified.

Balázs Hambalkó, Balasec
Balázs is a Penetration tester, Researcher and SQL FAN. He has always had a strong fascination with Network Security (esp. Layer 2), MsSQL related security issues, and he is also interested in exploit development. He started his career in IT Security field 17 years ago with Reverse Engineering. Now he performs web application tests, exploit developments, infrastructure tests and configuration reviews. Sometimes he is asked for an MsSQL Performance Tuning project. He spends his free time with developing his ability in kernel exploits field, hiking, or playing table-tennis. Balázs proudly holds the Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Certified Expert (OSCE), Certified Security Analyst (ECSA), Certified Ethical Hacker (CEH), MsSQL 2012 MCSA, MsSQL 2008 MCTS.

Anita Veternik, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Anita Veternik je okrajna državna tožilka, ki je svojo kariero začela na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. Od februarja 2016 je dodeljena na Vrhovno državno tožilstvo, kjer je od začetka leta 2018 zadolžena za usklajevanje mednarodnih aktivnosti vrhovnega državnega tožilstva, tako v odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav, kot tudi v okviru mednarodnih organizacij. Je kontaktna točka v Evropski pravosodni mreži za kibernetski kriminal in v Mreži tožilcev za intelektualno lastnino, v lanskem letu pa se je pridružila tudi ocenjevalcem skladnosti implementacije Direktive ZN o boju proti korupciji. Aktivna je tudi na področjih na temo pridobivanja elektronskih dokazov in čezmejnega sodelovanja v kazenskih zadevah, obvezne hrambe podatkov v elektronskem komunikacijskem prometu, z zanimanjem pa spremlja tudi dogajanje na področju virtualnih valut. V okviru Strokovno informacijskega centra na Vrhovnem državnem tožilstvu RS sodeluje pri projektih nadgradnje informacijskega sistema državnega tožilstva, na temo njegove uporabe pa je v preteklem letu izvedla več predavanj za državne tožilce. Zaradi dobrega poznavanja arhitekture in delovanja informacijskega sistema državnega tožilstva je tudi članica delovne skupine na VDT RS za pripravo podlag za delovanje Evropskega javnega tožilstva v Republiki Sloveniji, zlasti v povezavi z delovanjem informacijskega sistema, ki je še v nastajanju.

Boštjan Delak, Računsko sodišče Republike Slovenije
dr. Boštjan Delak je zaposlen kot svetovalec za revizijsko statistiko na Računskem sodišču Republike Slovenije. Ima več kot 37 let delovnih izkušenj, od tega več kot 20 let z analizami informacijskih sistemov in več kot 12 let z revizijami informacijskih sistemov. Boštjan je aktivni preizkušeni revizor informacijskih sistemov in presojevalec sistema upravljanja varovanja informacij. Je tudi docent za področje informatike in stalni predavatelj na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, občasno predava tudi na drugih fakultetah v Sloveniji.

James Bore, Dzing Finance
James Bore is a cyber security expert and enthusiast working with Dzing Finance, building up and ensuring the governance and underlying technologies required to protect their customers. He knows that, in an ever-changing and growing landscape of threats and opportunities, security experts must constantly strive to keep up with and protect against attackers. James holds, appropriately, a MSc in Cyber Security from Northumbria University and writes a regular article series for Circuit Magazine introducing physical security specialists to the world of cyber.

 

Gregor Spagnolo, SSRD d.o.o.
Gregor Spagnolo je lastnik podjetja SSRD d.o.o., ki se ukvarja z raziskovanjem in implementacijo varnega življenjskega cikla aplikacij, analizo aplikacij in izobraževanjem razvijalcev. Ima več kot pet let delovnih izkušenj in strokovnega znanja na področju oblikovanja, implementiranja aplikacij in varnosti. Je tudi podpredsednik oddelka za kibernetsko varnost pri Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

 

 

Bindu Channaveerappa, IIBA UK London
Bindu Channaveerappa is a Business Analysis Consultant who is qualified from IIBA and BCS. Delivering business analysis services across various business domains, Bindu is enthusiastic about her profession and is also the Director for IIBA UK London Communities. Recognising the need for cybersecurity analysis, Bindu proactively studied Security Management and since has become a keen advocate to make cybersecurity inclusive within the business analysis. She is part of the IIBA Int’l Cybersecurity Certification team authoring the IIBA Cybersecurity Certification curriculum and has been interviewed by the “BA Lens – The official IIBA magazine of Thought Leadership”, highlighting the importance of cybersecurity analysis.

 

Emir Arslanagić, QUALYS
Emir’s 25 years of work has been balanced between engineering, consulting account management, and travel. During that time, he did business in over 20 countries. At the beginning engineering work was focused on protecting at that time second biggest Internet Backbone, AS 3561, while as advisory board member at multiple startups he helped define and formalize engineering requirements for different security solutions.
Middle part of his career was focused on providing technical solution for complex ICT projects in CEE working for T-Systems.
Last 4+ years Emir is working for Qualys where his passion is to develop strategies which help CIOs and CISO.s of large enterprises and Government agencies to bring security to the new level. He has worked with hundreds of clients across government, retail, banking, insurance, and others to improve their IT visibility, security and compliance posture.

Daniel Pellarini, Daniel Pellarini s.p.
Daniel is a security consultant who has worked in the IT Security sector since the beginning of his career, covering fields such as security compliance, network security, PKI infrastructure and Big Data, in fields ranging from telecommunications to banking and online services. After working in companies such as Accenture and Entrust Datacard and with important clients in several countries such as Canada, Italy and the UK, he now helps businesses remain safe by implementing ICT security practices, leading them from the initial requirements analysis to the final implementation steps. Daniel is also a member of the security team at 1Password, a leading password management service, where he oversees DevOps practices and system security. He now lives in Slovenia with his wife and dog, learning the language and practicing his Gorenjska accent.

Anton Lah, NKBM d.d.
Anton Lah je koordinator neprekinjenega poslovanja na Novi KBM z več kot 12 letnimi izkušnjami na področju upravljanja neprekinjenega poslovanja. Na Business Continuity Institute je v letu 2018 pridobil certifikat CBCI in v 2019 članstvo AMBCI.
Po izobrazbi univerzitetno diplomirani inženir računalništva ima izkušnje s področja razvoja programske opreme, 12 let s področja upravljanja računalniških sistemov in upravljanja sredstev. Vodil je več projektnih skupin na področju informacijske tehnologije, bil član odbora za ekstranet na Združenju bank Slovenije in tesno sodeloval s področji informacijske varnosti, upravljanja tveganj, fizične varnosti in upravljanja sprememb. Od leta 2011 je nosilec naziva CISA.

Boris Jereb, Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije
Mag. Boris Jereb se je po končanem študiju na Fakulteti za elektrotehniko zaposlil na Ministrstvu za notranje zadeve. Od 2003 vodi Oddelek za elektronske naprave in laboratorij merilnikov. Izvaja forenzične preiskave elektronskih naprav in aktivno sodeluje v mednarodni ekspertni skupini forenzikov pri Europolu – EC3. Izvaja strokovna usposabljanja policistov in kriminalistov s svojega delovnega področja ter pripravlja strokovne prispevke za strokovno in laično javnost izven Ministrstva za notranje zadeve.

 

 

David Gracer, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije
Leta 2008 je zaključil študij na Fakulteti za varnostne vede in pričel z delom policista na policijski postaji Ljubljana Center. Po zaključenem magistrskem študiju na Fakulteti za varnostne vede leta 2013, kot višji kriminalistični inšpektor specialist v Upravi kriminalistične policije, vodi preiskave kaznivih dejanj v povezavi z zlorabami plačilnih kartic na državni in mednarodni ravni. Je član Europolovega projekta EMPACT, Cybercrime, Card Fraud.

 

Simon Simčič, SRC d.o.o.
Simon se že več kot 15 let ukvarja s področjem informacijske varnosti. Izkušnje si je nabral z različnimi varnostnimi sistemi in sistemi za varnostno spremljanje. Trenutno je zaposlen pri podjetju SRC kot Arhitekt IT rešitev.

 

 

 

Klemen Sajovic, iTehlab d.o.o.
Klemen Sajovic ima več kot 10-letne izkušnje na področju upravljanja informacijske varnosti (ISO 27001), v zadnjih nekaj letih to dopolnjuje s področjem varstva osebnih podatkov in zagotavljanja varnosti obdelave. Je certificiran ISMS Lead Auditor (ISO 27001 Exam) in s svetovanjem pomaga podjetjem do certifikacije z ISO 27001:2013 in ureditve skladnosti z uredbo GDPR. Znanja s področja informacijske varnosti (in varstva osebnih podatkov) združuje z znanji sistemskega inženirja, ki jih je več kot 10 let pridobival kot sistemski inženir za veliko MSP podjetij. Že vrsto let ugotavlja, da so svetovi informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov, sistemske integracije in aplikativne integracije precej oddaljeni, tako da organizacijam pomaga pri arhitekturi informacijskih in aplikativnih sistemov ter vodenjem skozi celotni informacijski življenjski krog (načrtovanje, implementacija, vzdrževanje, upravljanje, nadgradnja/posodobitev). Zaradi informacijsko varnostnih razlogov ter stroškovne učinkovitosti že vrsto let goji ljubezen do oblačnih infrastrukturnih rešitev in daje veliko prednost naprednih tehnikam vodenja IS projektov, upoštevajoč informacijsko varnostne kontrole tega področja.

Boris Vardjan, NKBM d.d.
Boris Vardjan je od maja 2018 zaposlen v Novi KBM kot vodja tima informacijske varnosti (CISO). Z informacijsko varnostjo se poklicno ukvarja od leta 2008. Kot CISO je bil pred tem zaposlen v Deželni banki d.d. in SKB d.d. Je tudi predavatelj in sodeluje na okroglih mizah s področja informacijske varnosti (GZS, ISACA, Palsit – Infosek, Infosex Expo, HEK). Je ISACA gold member ter nosilec mednarodnih nazivov ISACA CISA ter SIQ/CIS ISO/IEC manager in auditor. Je vodja Varnostnega foruma za informatiko pri Združenju bank Slovenije.

Nicholas Skelsey, Secure Network
Nick is a software engineer, computer security practitioner, and public interest technologist with a focus on privacy rights, infosec and the WWW. He’s worked for the Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, BV-Tech and Secure Network Srl.

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.