Spoznajte predavatelje

Chris Kubecka, HypaSec

Chris Kubecka is an experienced, cyber warfare expert and certified digital security expert who is passionate about solutions. Author of multiple books including the 2019 release of Hack the World with OSINT. Over 20 years of professional experience ranging from military, government, public and private business. Prior to establishing HypaSec in 2015, Chris established and headed network and security operations teams, ICS security, international joint intelligence teams, EU/UK privacy group for EMEA and South American (outside Saudi Arabia) for Aramco Overseas Company, part of Saudi Aramco. Tasked with setting up digital security after the 2012 Shamoon attacks and featured on Darknet Diaries episode 30 Shamoon. At Unisys she advised flagship clients at Lloyds TSB and Danone on their overall security and incident response. It is no surprise that outside of work she continues to tap into his love for research by pursuing IoT and ICS exploitation and defense of critical infrastructure.

 

Mojca Prelesnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

 

Andrej Rakar, SIQ Ljubljana

Andrej Rakar, dr. elektrotehniških znanosti, je na Institutu Jožef Stefan deloval na področju nadzornih sistemov tehničnih procesov in uvajanju informacijskih tehnologij v proizvodnjo. Na področju informacijske varnosti deluje že od leta 2005, praktične izkušnje pa si je pridobil na najzahtevnejših projektih za finančne ustanove, zavarovalnice, telekomunikacijske operaterje, zdravstvo in podjetja iz gospodarstva. Kot vodja informacijske varnosti na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) se ukvarja z izvajanjem celovitih varnostnih pregledov informacijskih tehnologij in varnim načrtovanjem informacijskih sistemov. Poleg tega predava na različnih konferencah in drugih prireditvah s tematiko informacijske varnosti.

 

Dulc Strahinič Nataša, NLB d.d.

Nataša Dulc Strahinič je zaposlena v NLB, na področju Kartičnega poslovanja. Kot strokovnjakinja za to področje, je v zadnjih letih vodila najpomembnejše projekte, ki so prinesli dodane vrednosti tako za imetnike kartic kot tudi prodajna mesta, predvsem pa se je osredotočila na sodobne oblike plačevanja (brezstično poslovanje na prodajnih mestih in izdaja brezstičnih kartic, ponudba NLB predplačniške kartice z NFC nalepko). Nataša je strokovnjakinja na tem področju, predvsem zaradi poznavanja in uspešnega povezovanja ekonomskega kot tehničnega znanja kar ji priznavajo predvsem poznavatelji iz tujine (predstavniki kartičnih sistemov in dobaviteljev).
V zadnjem letu vodi projekt mobilnega plačevanja in implementacije mobilne denarnice NLB Pay.
Po izobrazbi je Nataša Dulc Strahinič univerzitetna diplomirana ekonomistka iz bančno-finančne smeri.

 

James Bore, Merlin Entertainment

James Bore is a cybersecurity Jack of all trades by vocation and choice. In over a decade he has gathered experience meandering across a range of industry sectors, organizations, and disciplines in IT, always with a focus on championing and improving security.

 

 

 

Boris Vardjan, Nova KBM d.d.

Boris Vardjan je od  maja 2018 zaposlen v Novi KBM kot vodja tima informacijske varnosti (CISO). Z informacijsko varnostjo se poklicno ukvarja od leta 2008. Kot CISO je bil pred tem  zaposlen v Deželni banki d.d., in SKB d.d. Je tudi predavatelj in sodeluje na okroglih  mizah s področja informcijske varnosti (GZS, ISACA, Palsit  – Infosek, Infosex Expo, HEK). Je ISACA gold member ter nosilec mednarodnih nazivov ISACA CISA ter SIQ/CIS ISO/IEC manager in auditor. Je vodja Varnostnega foruma za informatiko pri Združenju bank Slovenije.

 

Mane Piperevski, Piperevski & Associates

M-r Mane Piperevski is security expert with over 10 years of experience and expertise in field of Ethical Hacking/Penetration Testing and ICT Forensics. He works currently as CEO and IT Security Consultant at Piperevski&Associates and he is also contributor to open software security community as OWASP Chapter Leader for Macedonia. Recently published white papers “Hacker Attacks – Undetectable attacks from trojans with reverse communication” and “Hacking Attacks – Security Threats in IPv6 networks”. Holder of numerous security certifications (C|EH, E|CSA, C|HFI, E|CIH, E|CSP .NET, MCSA, MCSE, MCITP, C|EI, MCT) and Europe highly ranged Cyber Crime instructor and trainer.

 

 

Simon Dobrišek, Laboratorij za strojno inteligenco, Fakulteta za elektrotehniko

Izr. prof. dr. Simon Dobrišek je predstojnik Laboratorija za strojno inteligenco na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno in pedagoško deluje predvsem na širšem področju tehnologij govorjenega jezika, razpoznavanja vzorcev, strojnega učenja, biometrije in umetnih inteligentnih sistemov. Posebno pozornost posveča razvoju inteligentnih govornih uporabniških vmesnikov in biometričnih nadzornih sistemov za ambientalne inteligentne sisteme. Posveča se tudi interdisciplinarnim raziskavam, ki segajo na področje kognitivne znanosti, jezikoslovja in glasoslovja ter prava in varstva zasebnosti pri uporabi sodobnih inteligentnih nadzornih tehnologij. V zadnjih desetih letih je bil vključen kot ključni raziskovalec v štirih nacionalnih in štirih mednarodnih projektih s področja razvoja biometričnih tehnologij in tehnologij govorjenega jezika ter s področja etike in pravnega urejanja uporabe inteligentnih nadzornih tehnologij. Svetoval in sodeloval je z zagonskim s podjetjem Tibopo d.o.o., ki je prejelo nagrado Startup Slovenije leta 2015, ter nagrado Ambasador zasebnosti, ki ga je podelil Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije za razvoj sistema mDrive v letu 2015.

 

Igor Guštin, Gorenje, d.d.

Igor je zaposlen kot DevSecOps v oddelku digitalnih storitev in povezljivih aparatov v Gorenju, kjer je med drugim zadolžen za varnost platforme ConnectLife.

 

Marko Djinović, Gospodarska zbornica Slovenije

mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov na Gospodarski zbornici Slovenije
Marko je tudi ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. V letih 2012 – 2018 je bil direktor Pravne službe GZS. Ima obsežne izkušnje na področju gospodarskega in korporacijskega prava, skladnosti poslovanja ter varstva osebnih in zaupnih podatkov. Marko je gostujoči predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management v Kopru, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Pravnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru. Redno objavlja v domači in tuji periodiki in je avtor več kot 50 strokovnih člankov ter soavtor 5 monografij s področja gospodarskega prava. Je član Združenja manager, upravnega odbora alumni kluba Pravne fakultete v Ljubljani, komisije ICC za mednarodno trgovinsko pravo in prakso, idr.

 

Luka Milinković, NLB Banka Beograd

Luka Milinković has many years of experience in controlling and managing of IT security risks through the development of new solutions and performing IT audits. Luka has participated in various projects such as development and implementation of crypto algorithms and protocols, authentication methods, blockchain technology, application of AI & ML in business, implementation of models for the automatic detection of internal/external fraudulent acts, digital payment systems and data protection. Luka has experience in defining and improving the developing ITIL processes and IT controls, strategic IT management, IT and security risk management. Luka is a senior IS auditor at NLB Bank Belgrade and responsible for audits of IT processes, security and application controls. Luka is the author of numerous scientific papers, which were published at the international conferences and professional articles in the field of IT business and data protection. His passions are cryptography, authentication algorithms, blockchain, security design and Lego.

Balázs Hambalkó, Balasec

Balázs is a Penetration tester, Researcher and SQL FAN. He has always had a strong fascination with Network Security (Layer 2), MsSQL related security issues, and he is also interested in exploit development. He started his career in IT Security field in 1998 with Reverse Engineering. Now he performs web application tests, exploit developments, infrastructure tests and configuration reviews. Sometimes he is asked for an MsSQL Performance Tuning project. He spends his free time with developing his ability in kernel exploits field, hiking, or playing table-tennis. Balázs proudly holds the Offensive Security Certified Professional (OSCP), Offensive Security Certified Expert (OSCE), Certified Security Analyst (ECSA), Certified Ethical Hacker (CEH), MsSQL 2012 MCSA, MsSQL 2008 MCTS.

 

 

Muhamed Turkanović, Blockchain Lab:UM, Inštitut za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

 – Več kot 10 let izkušenj v IT industriji doma in v tujini -razvijalec, tehnični vodja razvoja, tehnični direktor in lastnik IT podjetij
 – 2015 dobil nagrado za varuha znanosti za področje računalništva in informatike
 – 2016 doktorat iz Računalništva in informatike
 – 2017 je habilitiral za visokošolskega učitelja docenta in se zaposlil na Inštitutu za informatiko
 – 2018 ustanovil in vodi skupino Blockchain Lab:UM, ki je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov
 – 2018 ustanovil in vodi razvoj projekta EduCTX – prve blockchain platforme za digitalne mikro certifikate
 – vodja mednarodnega Interreg Alpine Space projekta Smart Villages
 – dobitnik nagrade Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za strokovno delo 2018
 – vodja Digitalnega Inovacijskega Stičišča Univerze V Mariboru (DIH UM)
 – član sveta RAZ:UM Univerze v Mariboru
 – organiziral dve počitniški šoli na temo tehnologije veriženja blokov
 – kot mentor vodil študentski raziskovalni projekt PKP Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih
 – izvedel je več uspešnih delavnic na temo veriženja blokov v Sloveniji in tudi tujini
 – recenzent pri številnih znanstvenih in strokovnih revijah

 

Marko Hölbl, Inštitut za informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Marko Hölbl je docent na Inštitutu za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in slovenski vodja projekt CyberSec4Europe programa Obzorja.

Je aktivni član in tajnik združenja CEPIS LSI (Council of European Professional Informatics Societies, Legal and Security Issues special interest network) in je bil član platforme NIS WG 3 (Working Group 3 on secure ICT research and innovation) v okviru Evropske komisije.

Marko Hölbl je bil in je vključen tudi v številne aktivnosti Inštituta za informatiko, tako v projekte kot tudi seminarje, delavnice, predstavitve in organizacijo omenjenih dogodkov kot tudi mednarodnih konferenc. Med drugim je bil tudi vključen v TEMPUS projekt ECESM s področja dvigovanja kompetenc na področju kibernetske varnosti ter številne bilateralne projekte s področja kibernetske varnosti.

Njegovo raziskovalno področje je informacijska varnost v najširšem pomenu besede in vključuje tako kriptografijo kot tudi uporabniške vidike informacijske varnosti in zasebnosti.

 

Collecting data, requires protecting data, Aleksandar Zorbovski, Inbox – Archive and Data Center

Aleksandar Zorbovski, Certified Security Management Professional Dip.CSMP®, with 17 years’ experience in the field of Security, locally as well as internationally. Taking advantage of the multidisciplinary business, production and operation basics to inspire and create safe and standardized /ongoing processes for obtaining and retaining business. Certain to inspire and encourage security awareness at all levels in corporations.

 

 

 

Uroš Žohar, Intera d.o.o.

Uroš je svetovalec za CRM v podjetju Intera. Meni, da sta ključna dejavnika za uspeh vsakega podjetja dva: odlično poznavanje kupcev in jasno definiran prodajni proces. Svoje široko tehnično in strokovno znanje najraje prenaša v prakso. Po številnih uspešno izvedenih projektih vpeljave v podjetja različnih panog se je danes pripravljen spoprijeti z izzivi vsakega podjetja.

 

Sekcija ISACA: Revizija IS

 

Renato Burazer, AREM PSN poslovne storitve d.o.o.

Renato Burazer, Arem d.o.o., je IT revizor in svetovalec. Pogosto je angažiran na področju upravljanja tveganj in razvoja ter kontrole informacijskih sistemov ter s svojim delom vpliva obvladovanje in zniževanje tveganj ter povečevanje uspešnosti organizacij, kjer je prisoten. Poleg svetovanja  izvaja revizije informacijskih sistemov in deluje kot neodvisni partner upravam in vodjem v različnih vlogah. Več kot desetletje je delal v Big4 svetovalnem podjetju v centralni Evropi in ZDA. Sodeluje z družbami različnih velikosti, start-up podjetji in javno upravo. Panoge, kjer je nabiral izkušnje: banke, proizvodnja, zavarovalništvo, razvoj informacijskih rešitev, trgovina, avtomobilska industrija, proizvodnja, distribucija in prodaja energije, storitve, nepremičninske agencije, razvoj nepremičninskih projektov, marine, javni sektor, farmacija in zdravstvo. Certifikati: CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CISSP.

 

CIO meeting: Zahteve kibernetske varnosti v 2019

Denis Čaleta, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana

Kot izredni profesor predava na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za podjetništvo-GEA College, kjer je tudi predstojnik Katedre za management korporativne varnosti. Poleg navedenega opravlja naloge predsednika Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, vodje raziskovalne skupine v navedenem institutu. Je avtor velikega števila knjig, prispevkov in razprav s področja korporativne varnosti, zaščite kritične infrastrukture, protiterorizma, kibernetske varnosti in drugih z varnostjo povezanih procesov. Je aktualni predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost. V preteklosti je deloval kot slovenski predstavnik v okviru NATO standardizacijske skupine “Joint Intelligence Working Group” in sicer v obdobju 2002-2008. V času od leta 2002-2010 je opravljal naloge na dolžnosti svetovalca Načelnika Generalštaba Slovenske vojske za boj proti terorizmu. Več kot 10 let je bil član medresorske koordinacijske skupine za nadnacionalne grožnje, ki je bila vzpostavljena v okviru Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije”.
Me drugim je tudi predstavnik v EU RANNET (Radicalization Awareness Network).

 

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.