Spoznajte predavatelje

Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

 

Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v usmerjevalni skupini za razvoj e-uprave pri Evropski komisiji ter članica skupine za interoperabilnost ISA2. Vodi nacionalne aktivnosti v projektu TOOP za izvedbo načela »samo enkrat« iz Obzorja 2020 ter v projektu SEMPER iz mehanizma CEF za čezmejno e-pooblaščanje. Sodeluje tudi v strokovnih skupinah za izvedbo EU uredbe eIDAS ter je članica skupine za implementacijo EU uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

 

Miloš Milovanović, Blink.ing d.o.o.

Miloš Milovanović, PhD is an entrepreneur and associate professor at the University of Belgrade. He is a multiple award winning scientist in the area of information technology. Miloš authored more than a 100 highly regarded journal and conference papers and is a long-standing member of ACM and IEEE Society. He authored one of the most innovative biometric human gait recognition systems based on structured lighting.
Currently, he is a Head of Innovation center for information and communication technology development at the University of Belgrade.
Miloš is a co-founder of an IBM partner company called Blinking and co-author of Blinking system, one of the first DID (digital ID) solutions on the blockchain which also features GDPR-ready storage and enterprise KYC system. He is also a founder of ProudSource IT, a successful cutting edge software development company.

 

Boštjan Šušteršič, SETCCE d.o.o.

Boštjan Šušteršič, direktor prodaje v podjetju SETCCE ima večletne mednarodne izkušnje na področju prodaje poslovnih rešitev, zasnovanih na inovativnih podpisnih tehnologijah. S celovitim pregledom nad potrebam in zahtevam trga, ter z izmenjavo dobrih praks s tujimi ponudniki sorodnih rešitev za upravljanje z digitalnimi transakcijami, v podjetju doprinaša k razvoju ter prodaju novih inovativnih ter konkurenčnih storitev za SETCCE stranke.

 

 Metod Platiše, Telekom Slovenije d.d.

Metod Platiše je v Telekomu Slovenije produktni vodja za področja video elektronske identifikacije, podpore upravljanju digitalnih transakcij in kibernetske varnosti. Ima prek 20 let izkušenj, v dosedanji karieri pa se je ukvarjal s sistemskim inženiringom ter arhitekturami komunikacijskih omrežij, vodil pa je tudi zahtevnejše projekte in ekipe na področju sistemske integracije.

 

 

 

 

Konstantin Krasovsky, Indeed identity

Konstantin Krasovsky is a PhD of legal studies. At the moment he holds the position of CEO of Europe and North America at Indeed Identity and is responsible for evaluating the company’s strategic planning and making critical decisions.

 

 

 

 

Alen Horvat, Netis d.o.o.

Alen Horvat je doktor fizike in deluje na oddelku za razvoj in raziskave podjetja Netis, ki se ukvarja z aplikativno uporabo distribuiranih tehnologij in na lastnem ogrodju AceBlock razvija rešitve za industrijo. Aktiven je na področju zaupanja vredne identitete in kot svetovalec ter strokovnjak za distribuirane tehnologije aktivno soustvarja evropsko blockchain infrastrukturo.

 

 

Marko Šmid, OSI d.o.o.

Marko Šmid je tehnični direktor podjetja OSI d.o.o. ima večletne izkušnje z zagotavljanjem varnosti na področju informacijske tehnologije, z vzpostavitvijo in upravljanjem varnostnih gradnikov, zaščito aplikacij in podatkov ter revizijo varnosti IT sistemov. Zadnje čase se ukvarja z revizijo varnosti IT z razvojem metodologij varnostnih pregledov in izvajanjem le teh za končnega naročnika.

 

Matic Mermolja, Rekono d.o.o.

Matic Mermolja je frontend razvijalec in produktni vodja. Ukvarja se z videzom in uporabniško izkušnjo spletnih aplikacij. Je strokovnjak za JavaScript in Java programski jezik.

 

 

 

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Marjan Antončič je svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij na MNZ, kjer je v okviru priprav na osamosvojitev Slovenije oblikoval in nato več kot deset let vodil Center za zaščito podatkov.
Sodeloval je pri pripravi in implementiranju predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. V procesih pridruževanja Slovenije EU in Zvezi NATO je aktivno sodeloval pri harmonizaciji slovenske normativne ureditve varstva osebnih in tajnih podatkov z zahtevami obeh zvez. Zadnjih deset let osebam javnega in zasebnega sektorja svetuje na področju digitalne transformacije, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, e-hrambe gradiv ter informacijske varnosti.

 

Jelena Burnik, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Jelena Burnik, MSc, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu. Koordinira področje čezmejnega sodelovanja IP pri inšpekcijskem nadzoru ter sodelovanje IP v Evropskem odboru za varstvo podatkov. Ukvarja se predvsem s problematiko varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologijah in digitalnem marketingu. V vlogi nadzornice za varstvo osebnih podatkov je IP zastopala v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugim v Delovni skupini iz člena 29 ter pri Svetu Evrope, v mreži GPEN, Delovni skupini ICDPPC za digitalno izobraževanje, Svetu za varno rabo interneta. Koordinirala je EU projekta  CRISP (o certificiranju varnostnih produktov in storitev) in ARCADES (o izobraževanju o zasebnosti v šolah). Redno predava na različnih dogodkih in objavlja v strokovnih in akademskih publikacijah.

 

Nina Pekolj, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Nina Pekolj je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, in ena izmed ustanoviteljev Agencije za pravo varstva podatkov, zavod Ljubljana. V zadnjem obdobju se intenzivno ukvarja s področjem digitalne transformacije javnega naročanja in spodbujanja inovativnosti v postopkih javnega naročanja. Je soavtorica znanstvenega članka Digital Transformation of Public Procurement as an Opportunity for the Economy. Sodeluje tudi pri pripravi poročila o implementaciji Splošne uredbe o varstvu podatkov v nacionalno zakonodajo za Mednarodno združenje za evropsko pravo (FIDE), saj GDPR odpira številna vprašanja tudi na področju uvajanja pametnih mest skozi javno-zasebna partnerstva. V zadnjem obdobju aktivno sodeluje pri projektih »e-Mobility« na lokalni ravni. V okviru Upravne akademije pri Ministrstvu za javno upravo nastopa kot izvajalka seminarjev in izobraževanj na temo javnih naročil, prav tako pa sodeluje kot predavateljica na dodatni kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva, ki jih izvaja Uradni list Republike Slovenije. Nina Pekolj aktivno sodeluje pri uvajanju tehnološko naprednih rešitev za elektronsko javno naročanje, izzivi, s katerimi se sooča pri praktičnem delu pa so njena motivacija za raziskovalno delo in prenos teoretičnih znanj v prakso.

 

Alenka Colja, vodja Sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine v Ministrstvu za notranje zadeve

Na Ministrstvu za notranje zadeve zaposlena od leta 2000. Leta 2006 magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije z magistrskim delom »Povečevanje varnosti z vključitvijo biometričnih elementov v potne liste«. Leta 2007 postala vodja Oddelka za javne listine, od leta 2008 pa vodi Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine. S svojim delom daljše časovno obdobje zasleduje cilj racionalizacije različnih postopkov. Sodelovala pri več pomembnih projektih in pri pripravi ter implementaciji slovenske zakonodaje na področju javnih listin, prijave prebivališča, matičnih zadev in volilne pravice.

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.