Opis predavanj

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) – 11 mesecev kasneje, Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Na predavanju bo predstavljen povzetek stanja po enajstih mesecih uporabe GDPR, ključne statistike in ugotovitve Informacijskega pooblaščenca ter pogled naprej.

Nove zahteve za e-storitve, ki bodo dostopne za vse državljane EU – EU uredba SDG, Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

Decembra 2018 je stopila v veljavo nova EU Uredba za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, ki od držav EU zahteva, da zagotovijo ki bo posameznikom in podjetjem omogočila enostaven dostop do vseh nacionalnih portalov držav članic EU, na katerih se bodo, skladno s poenotenimi standardi nahajale celostne informacije o pogojih za delo in bivanje v državah članicah EU, 21 najpogosteje uporabljenih postopkov, ki bodo v celoti digitalizirani. Država članica mora vse e-postopke, ki jih imajo na voljo njeni državljani, nediskriminatorno zagotoviti na elektronski način tudi za druge državljane EU, kar pomeni na primer od prijave in oddaje vloge do prejema neke odločitve pristojnega organa. Pomembna novost uredbe je tudi zahteva po izmenjavi vse dokazil v elektronski obliki po principu »samo enkrat«.

Projekt e-ARH.si: kaj nam je že uspelo in kaj nam še bo do zaključka projekta, Tatjana Hajtnik, ARHIV RS

V slovenski javni arhivski službi, ki jo sestavljajo Arhiv RS in šest regionalnih arhivov, izvajamo petletni projekt (2016 – 2020) nadaljnjega razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki je financiran s strani Evropske unije (80 %) in Slovenije (20%). Projekt ima začrtanih mnogo pričakovanih rezultatov, namenjenih ustvarjalcem za obvladovanje e-arhivskega gradiva, dokler je pri njih, pripravo in izročitev tega gradiva v pristojne javne arhive kot tudi rešitev, ki bodo omogočale njegovo nadaljnjo uporabo vsem zainteresiranim uporabnikom ne glede na njihove vidne ali slušne zmožnosti. V prispevku bo avtorica predstavila, kaj smo že uspeli do sedaj realizirati in kaj nas še čaka do zaključka projekta leta 2020.

Rešitve projekta e-ARH.si za ranljive skupine, Mojca Kosi, ARHIV RS

Eden od ciljev pri razvoju slovenskega elektronskega arhiva v projektu e-ARH.si je omogočanje dostopnosti arhivskega gradiva ranljivim skupinam s pomočjo sodobnih tehnologij. Smernice (WCAG 2.0) za omogočanje dostopnosti arhivskega gradiva ranljivim skupinam so bile upoštevane pri sami zasnovi virtualne arhivske čitalnice, kar pa ne zadošča, saj je treba arhivsko gradivo pred tem ustrezno pripraviti ali prilagoditi za uporabo ranljivim skupinam. K temu cilju nas vzpodbuja tudi zakonodaja, ki daje vedno večji poudarek dostopnosti za ranljive skupine. V prispevku bo avtorica predstavila tehnike in metode, s katerimi so v projektu e-ARH.si prilagodili različne zvrsti arhivskega gradiva in s tem omogočili dostopnost ranljivim skupinam.

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.