Spoznajte predavatelje

Andrej TomšičAndrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005. 

 

 

Mojca Kosi, ARHIV RS

Mojca Kosi je po izobrazbi magistrica arhivistike in dokumentologije. Od leta 2016 je zaposlena v Arhivu Republike Slovenije na projektu e-ARH.si, kjer deluje na področju upravljanja z dostopi do elektronskega arhivskega gradiva. Posebno pozornost pri omogočanju dostopa in uporabe arhivskega gradiva namenja raziskavam dostopnosti arhivskega gradiva ranljivim skupinam (predvsem slepim, slabovidnim, gluhim in  naglušnim uporabnikom). Rezultate raziskav predstavlja na domačih in mednarodnih arhivskih strokovnih posvetovanjih. Za svoje delo je bila leta 2018 nominirana za Aškerčevo priznanje za prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti.

 

Bine Žerko, IMAGING SYSTEMS d.o.o.

Bine Žerko, direktor IS d.o.o., se z dokumentnimi sistemi ukvarja že več kot 25 let.

 

Alenka Žužek Nemec, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

 Alenka Žužek Nemec

Upravljanje z e-identitetami ter e-avtentikacija skupaj z e-podpisom in e-vročanjem predstavljajo bistvene elemente zagotavljanja zasebnosti in dvig zaupanja e-poslovanja tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Za potrebe javnega sekotorja so se že pred leti pričele aktivnosti za modernizacijo in poenostavitev tega področja. Vzpostavljajo se različni gradniki storitev zaupanja, ki bodo kot centralne rešitve na voljo različnim nosilcem informacijskih sistemov. Institucijam javnega sektorja bo to olajšalo tudi prehod na uveljavitev EU Uredbe za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), državljanom in podjetjem pa enostavnejšo, prijaznejšo in varnejšo uporabo e-storitev javnega sektorja.

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.