Spoznajte predavatelje

Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005. 

 

 

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Marjan Antončič je predsednik Slovenskega združenja za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja. Več kot trideset let dela na področju informacijske varnosti, varstva osebnih, tajnih in drugih varovanih podatkov ter elektronskega poslovanja.   

 

 

 

Mojca Kosi, Arhiv Republike Slovenije
Mojca Kosi je po izobrazbi magistrica arhivistike in dokumentologije. Od leta 2016 je zaposlena v Arhivu Republike Slovenije na projektu e-ARH.si, kjer deluje na področju upravljanja z dostopi do elektronskega arhivskega gradiva. Posebno pozornost pri omogočanju dostopa in uporabe arhivskega gradiva namenja raziskavam dostopnosti arhivskega gradiva ranljivim skupinam (predvsem slepim, slabovidnim, gluhim in  naglušnim uporabnikom). Rezultate raziskav predstavlja na domačih in mednarodnih arhivskih strokovnih posvetovanjih. Za svoje delo je bila leta 2018 nominirana za Aškerčevo priznanje za prispevek k popularizaciji arhivov in arhivske dejavnosti.

 

Bine Žerko, IMAGING SYSTEMS d.o.o.
Bine Žerko, direktor IS d.o.o., se z dokumentnimi sistemi ukvarja že več kot 25 let.

 

Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo
Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v usmerjevalni skupini za razvoj e-uprave pri Evropski komisiji ter članica skupine za interoperabilnost ISA2. Vodi nacionalne aktivnosti v projektu TOOP za izvedbo načela »samo enkrat« iz Obzorja 2020 ter v projektu SEMPER iz mehanizma CEF za čezmejno e-pooblaščanje. Sodeluje tudi v strokovnih skupinah za izvedbo EU uredbe eIDAS ter je članica skupine za implementacijo EU uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

 

 

 

 

Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo
Aleš Pelan je bil rojen leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

 

Klemen Novak, MIKROCOP d.o.o.  
Klemen Novak je vodja razvoja prodajnih programov v družbi Mikrocop d.o.o. Njegovo delo je usmerjeno v strateški razvoj IT rešitev in storitev za digitalno preobrazbo prvih korakov poslovanja v podjetju na področju brezpapirnega poslovanja in elektronske hrambe dokumentov. Je avtor več strokovnih člankov na temo informacijskih tehnologij za podporo brezpapirnemu poslovanju in sodobnim načinom hrambe dokumentov.

 

Miha Čebron, MIKROCOP d.o.o.
Miha Čebron je v Mikrocopu zaposlen že 15 let, od samega začetka vzpostavitve outsorcinga upravljanja fizičnih arhivov.
Kot produktni vodja in tehnolog pokriva področje prodajnega programa Fizična hramba.
V svoji karieri je vodil in sodeloval pri prevzemu, sanaciji in urejanju preko 200 arhivov tako večjih kot manjših strank, z vseh področji (bančništvo, zavarovalništvo, farmacija, trgovina, telekomunikacije, gospodarstvo, javna uprava, …).

 

Miha Škrabar, MIKROCOP d.o.o.
Miha Škrabar je v Mikrocopu že 11 let in s svojimi izkušnjami uspešno vodi ter koordinira celotno področje Zajema in hrambe. Sočasno nastopa tudi v funkciji vodje enoti tehnologije, kjer s kolegi rešujejo izzive digitalizacije, zajema podatkov, urejanja in hrambe fizičnega gradiva.

 

 

 

 

Matic Mermolja, OSI d.o.o.
Matic Mermolja je UI/UX dizajner, ki povezuje izkušnje Front-End razvoja in sodobno razmišljanje ter se v okviru problemov digitalne identitete osredotoča na uporabnika. Skupaj z ekipo strokovnjakov na področju digitalne identitete in oddaljenega podpisa spreminja kompleksne probleme v enostavne in razumljive uporabniške izkušnje.

 

 

 

Miha Dvojmoč, MD SVETOVANJE d.o.o. – INFOCENTER
Miha Dvojmoč je pridobil dodatno kvalifikacijo Strokovnjak za varstvo osebnih podatkov v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).
Doktoriral je s področja pravnih znanosti leta 2013, svojo poklicno pot pa je pričel prav v javnem sektorju, natančneje v lokalni samoupravi kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana. Nadaljeval je v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec na področju zasebnega varovanja, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede – Univerza v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter uspešen lastnik in direktor podjetja MD SVETOVANJE d.o.o., s katerim na finančnem, pravnem in varnostnem področju sodeluje s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja. Kot pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pa sta ga imenovali tudi Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Več lahko preberete na www.infocenter.si.

 

Sandi Rožman, MIKROGRAFIJA d.o.o.
Sandi Rožman je prokurist v podjetju Mikrografija in ima že več kot 15 let izkušenj na področju upravljanja z dokumenti, fizičnim in e-arhivom, digitalizacijo ter projektnim vodenjem v širokem spektru industrij, tako na področju Slovenije, kot tudi v okoliških državah.

 

 

 

 

 

Matjaž Zagorc, MIKROGRAFIJA d.o.o.
Matjaž Zagorc je svetovalec za področje razvoja v podjetju Mikrografija in ima že več kot 15 let izkušenj s področja programiranja in razvoja programskih rešitev.

 

 

 

 

Grega Bernard, MARG d.o.o.

 

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.