Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (Združenje EIDES) 

v sodelovanju s podjetjem Palsit d.o.o. organizira

2. mednarodno konferenco o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja

23. oktobra 2018 bomo v Ljubljani, v konferenčnih prostorih hotela Radisson Blu Plaza, organizirali 2. mednarodno konferenco o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije.

Na konferenci bo, štiri leta po sprejetju in dve leti od začetka uporabe Uredbe eIDAS, osrednja pozornost namenjena trenutnemu stanju pravnih ureditev, rešitev in storitev na področju e-identitet, e-identifikacijskih sredstev in e-identifikacijskih postopkov ter e-storitev zaupanja na ravni EU, v Sloveniji in v drugih državah članicah ali kandidatkah za članstvo v EU.

Namen Uredbe eIDAS je okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotovi skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer bi se povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter elektronskega trgovanja v Uniji. Od sprejetja Uredbe eIDAS na ravni Komisije EU in držav članic potekajo številne normativne, tehnološke in organizacijske aktivnosti za čezmejno vzajemno priznavanje ključnih dejavnikov, kot so elektronska identifikacija, elektronski dokumenti, elektronski podpisi in storitve elektronske dostave, ter za interoperabilne storitve e-uprave po vsej Evropski uniji. Dodatno spodbudo in izziv uporabi e-identitet in storitev zaupanja za e-transakcije dajejo predpisi s področja plačilnih storitev (PSD-2, AML/CFT) in nove tehnologije (npr. blockchain).

Na letošnji konferenci bomo posebno pozornost namenili:

  • pregledu trenutnega stanja implementacije Uredbe eIDAS na ravni in v državah članicah EU (nacionalni pristopi k normativni ureditvi e-identitet/e-identifikacijskih sredstev; notifikacija nacionalnih shem e-identifikacije);
  • zakonskemu urejanju e-identitete in e-identifikacijskih sredstev posameznikov v Sloveniji  (osnutek ZEISZ) in nekaterih drugih državah ter na ravni EU (npr. Predlog EU o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom);
  • tehničnim in organizacijskim izzivom implementacije eIDAS skladnih rešitev e-identifikacije in e-storitev zaupanja v upravne in poslovne procese/postopke;
  • novim uporabniškim in varnostnim izzivom, ki jih v rešitve e-poslovanja prinašajo mobilni in oddaljeni e-postopki vzpostavitve in avtentikacije identitete posameznika ter zahteve po ustrezni ravni zaupanja v e-identifikacijska sredstva in e-avtentikacijo;
  • predstavitvi uporabniških rešitev s področja e-identifikacije in storitev zaupanja za e-transakcije, uspešno implementiranih v gospodarske, finančne in upravne sisteme.

Predstavitve prispevkov bodo potekale v okviru plenarnega in sekcijskih oblik dela konference.

V kolikor bi vas zanimalo sponzorsko sodelovanje, če želite predlagati strokovno temo ali imate kakršna koli vprašanja v zvezi z dogodkom, sem na voljo Mojca Beltram. Lahko mi pišete na mojca@palsit.com ali me telefonsko kontaktirate na 05 338 48 58.

OKVIRNI PROGRAM

Ura Aktivnost/predavanje/predavatelj  
8. 00 – 8.45 Registracija udeležencev  
8.45 – 9.20
Otvoritev konference in uvodni nagovori 
Leon Behin, državni sekretar MJUStéphanie de Labriolle, Marketing Director, Secure Identity Alliance

Igor Zorko, predsednik ZIT GZS in Digitalna.si

 
9.20 – 11.00 1. del predavanja  
9.20 – 9.40 mag. Alenka Colja, vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine DUNZ MNZ: Biometrična osebna izkaznica – nosilka e-identitete?   
9.40 – 10.00 Alenka Pervinšek Persoglio, podpredsednica Interact4c: Legal identity in the context of international  co-operation  
10.00 – 10.20  Marko Štefančič, Gartner: Program upravljanja identitete in dostopa v digitalni dobi  
10.20 – 10.40 mag. Andrej Tomšič, nam. informacijskega pooblaščenca: Posameznik in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)   
10. 40 – 11.00 Dragan Petrović, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo: EU Uredba 910/2014 (Uredba eIDAS), izvedba in nadzor
 
11.00 – 11.30 Odmor  
11.30 – 13.00 2. del Predavanj  
 11.30 – 12.30 Dr. Alenka Žužek Nemec, MJU: Kje smo po 29. septembru 2018, mejniku eIDAS

Mag. Aleš Pelan, MJU: Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST

Marjan Babič, AJPES: Izkušnje pri prilagoditvi e-storitve AJPES zahtevam eIDAS za čezmejno priznavanje

 
12.30 – 12.50 Rudi Ponikvar, OSI d.o.o.: Novi EU tehnični standardi: Varnostne zahteve za storitev oddaljenega podpisa (EN 419241-1:2018)  
12.50 – 13.00 Razprava  
13.00 – 14.00 Odmor / kosilo  
14.00 – 16.00 3. del predavanj  
14.00 – 14.20 Leo Lokas, AKD d.o.o.: eID in Croatia; further development
 
14.20-14.40 MSc Dejan Abazović, State Secretary at Ministry of Public Administration, Montenegro: National Identification Document of Montenegro
 
14.40 – 15.00 Boštjan Šušteršič in Igor Porenta, SETCCE d.o.o., ter Metod Platiše, Telekom Slovenije d.d.: Video elektronska identifikacija in digitalno potrjevanje transakcij   
15.00 – 15.20 Živa Pirc, Halcom d.d.: Kako zagotoviti varno identifikacijo in poslovanje preko mobilnih naprav  
15.20 – 15.40 Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.:  Kdaj zaupati storitvam zaupanja za e-transakcije?  
15.40 – 16.00 Razprava in zaključek konference  

 

 23.10. 2018
 Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel
200 € + 22 % DDV

 

Prijavljam se
ZEMLJEVID
 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 

Kotizacija

Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez v celoti poravnane kotizacije vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Odjava od posameznega dogodka mora biti vedno v pisni obliki na info@palsit.com. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), v primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.

Več informacij: Mojca Beltram, mojca.beltram@palsit.com, 05 338 48 58

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.