ELEKTRONSKI NADZOR NAD ZAPOSLENIMI – NOVOSTI OB GDPR


24. 1. 2019, 8.30 – 14.00
 Ljubljana
, M-hotel

 

V prvem delu seminarja bo Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije, predstavil najpomembnejše elemente Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Pojasnil bo, kako je z dopustnostjo privolitve v delovnih razmerjih in katere informacije je treba dati zaposlenim o obdelavi njihovih osebnih podatkov.
Pojasnjeno bo, kako urediti evidence dejavnosti obdelave po Splošni uredbi o varstvu podatkov glede podatkov, ki nastajajo ob uporabi službenih sredstev s strani zaposlenih.
Seznanjeni boste s tem, kakšna je relacija Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1 ter kako to vpliva na ureditev videonadzora in biometrije.
Podana bodo priporočila za ureditev internih aktov in sodna praksa na področju nadzora interneta, elektronske pošte, tiskalnikov, lokacijskih podatkov zaposlenih ter smernice za uvajanje BYOD in GPS naprav.

V drugem delu seminarja bo Marjan Antončič, iz podjetja Ainigma d.o.o., na praktičnih primerih, uvedbe GPS naprav in rešitev za namen sledenja gibanju službenih vozil ter beleženja lokacij izvedbe določenih delovnih postopkov, predstavil izzive, ki stojijo pred delodajalcem, ki se je odločil uporabiti to tehnologijo v okviru svojega poslovanja.

Obravnavani bodo naslednji koraki:
Obdelava GPS podatkov o lokacijah gibanja vozila, blaga oz. o izvedbi določenih postopkov;
Obdelava omenjenih GPS lokacijskih podatkov, kadar vsebujejo podatke o vozniku ali izvajalcu postopkov, zaradi česar jih moramo obravnavati kot osebne podatke;
Izzivi določitve pravne podlage obdelave GPS lokacijskih podatkov, ki so osebni podatki; zakoniti interes delodajalca (t.j. upravljavca) kot možna pravna podlaga za obdelavo GPS podatkov, ki so osebni podatki;
Izdelava skrbne ocene o določitvi zakonitega interesa (t.i. Legitimate Interests Assessment LIA) kot pravne podlage obdelave osebnih podatkov na primeru izdelave (namen, potrebnost in sorazmernost predvidene obdelave);
Izdelava ocene učinka (t.i. Data Protection Impact Assessment DPIA) obdelave GPS podatkov na varstvo osebnih podatkov voznikov oz. drugih zaposlenih, ki izvajajo postopke, ki so GPS locirani in dokumentirani, kot izhodišče za določitev ustreznih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bi dokazali, da bo obdelava osebnih podatkov skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov in relevantnimi določbami veljavnega ZVOP.

 

Seminar bo potekal 24.1.2019, 6 šolskih ur.
Prvi sklop: od 8.30 do 11.45
Drugi sklop: od 12.30 do 14.00

Program:
8.30: uvodni pozdrav organizatorja
8.30 – 10.00: 1. SKLOP, predavanje 
10.00 – 10.15: odmor 
10.15 – 11.45: 1. SKLOP, predavanje, vprašanja in diskusija
11.45-12.30: odmor
12.30-14.00: 2. SKLOP, predavanje
14.00: zaključek

Seminar vodita mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije in Marjan Antončič iz podjetja Ainigma d.o.o.


Cena: 595 € + DDV

*Pogostitev je vključena v ceno programa.

Nadgradite svoje znanje glede elektronskega nadzora nad zaposlenimi z novostmi, ki jih prinaša GDPR.

Prijavite se lahko TUKAJ!

 
Kristina Velišček
05 338 48 51
kristina.veliscek@palsit.com

 

O PREDAVATELJIH

Mag. Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005.

Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na področju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot član delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za članstvo v EU in NATU v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zaključil kot pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na področju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.

24. 1. 2019, 8.30 – 14.00

 

 
Ljubljana, M-hotel
595 € + DDV

 

Prijavljam se

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.