NA PALSITOVIH WEBINARJIH LAHKO IZVESTE VEČ O:

Na Palsitovih webinarjih lahko izveste več o:

 • vpeljavi in upravljanju sistema vodenja varovanja informacij po standardu ISO/IEC 27001:2013 s primeri dobre prakse (za notranje presojevalce in vodilne presojevalce),
 • vpeljavi in upravljanju sistema neprekinjenega poslovanja po standardu ISO 22301:2012 s primeri dobre prakse (za notranje presojevalce in vodilne presojevalce),
 • pravnih vidikih informacijske varnosti,
 • varstvu osebnih podatkov, novostih na področju ZVOP-1 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in novi uredbi o varstvu osebnih podatkov,
 • elektronskem nadzoru in zasebnosti na delovnem mestu,
 • o ureditvi snemanja telefonskih klicev ter smernicah za pametni video nadzor,
 • o načrtovanju računalniških centrov,
 • o področju dokumentarnega in arhivskega gradiva, e-hrambi ter zakonu ZVDAGA (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih) in noveli ZVDAGA-A,
 • elektronskem izobraževanju in pripravi e-vsebin,
 • o etičnem hackingu in socialnem inženiringu,
 • o računalniški forenziki, …

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.