SEJEM ZAUH 2016

Kako poteka priprava nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe EU št. 910/2014

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES (Uredba eIDAS) je pričela veljati 17. 9. 2014. Večina določb se bo začela uporabljati 1. 7. 2016. Za pripravo nacionalnega okolja je Vlada RS ustanovila medresorsko delovno skupino (MDS eIDAS), ki je na podlagi analize obstoječega stanja pripravila predlog akcijskega načrta, ki vsebuje predloge normativnih, institucionalnih in operativnih ukrepov za pripravo nacionalnega okolja za začetek uporabe Uredbe eIDAS. V prispevku bodo predstavljene rešitve, ki jih je MDS eIDAS predlagala Vladi RS, odločitve Vlade RS glede predlaganih rešitev, podana pa bo tudi informacija o aktualnem stanju posameznih ukrepov.

Predavatelj: Maruška Damjan, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Datum: 12.5.2016
Lokacija: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče