Konferenca DATA CENTER 2019
Kako skrbeti za učinkovito in varno delovanje podatkovnih centrov?

Tržišče računalniških centrov je eno najhitreje rastočih tržišč v okviru IKT tehnologij.

Poleg samih širitev in izgradenj novih računalniških centrov, se vedno bolj vpletajo nove tehnologije in rešitve, ki pomenijo bistveno večje zmogljivosti ob vedno manjši porabi električne energije. Posebni poudarki razvoja so na mobilnih računalniških centrih, vodenju in nadzoru centrov ter upravljanju s procesi v računalniških centrih.

Danes se posvečamo upravljanju in nadzoru
Če smo se v preteklosti posvečali predvsem načrtovanju razpoložljivosti in varnosti računalniških centrov, smo danes na stopnji, kjer je precej centrov urejenih po sodobnih načelih. Zato danes mnogo več časa posvečamo upravljanju in nadzoru oskrbne infrastrukture in računalniških centrov.
Pri tem je ključno vprašanje predvsem, kako obvladovati tveganja vsakodnevnega delovanja, izrednih dogodkov in odzive na te dogodke. S pravilnim načrtovanjem in izbiro elementov lahko zunanje vplive zmanjšamo ali izničimo, seveda pa moramo vse sisteme pravilno vzdrževati, nadzorovati in testirati. Obenem pa moramo imeti urejene in določene poslovne procese ter ustrezna orodja za obvladovanje celotnega centra in njegovih delov.
K temu pa sodi tudi obvladovanje tveganj, kadar izberemo za delovanje ponudnika kolokacije oz. »IaaS« storitev (infrastruktura kot storitev). V tem primeru je ključni podatek za nas, kako ta ponudnik obvladuje tveganja in kako upravlja s svojo sistemsko infrastrukturo.

Holistični nadzor računalniških centrov
Računalniški centri postajajo vedno bolj kompleksni organizmi, sestavljeni iz množice naprav in sistemov. Ključna skupna lastnost vseh teh naprav in sistemov je zagotavljanje nemotenega in neprekinjenega delovanja nameščene IKT opreme, kar zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti delovanja ter podatkov. Zaradi teh ključnih lastnosti postajajo posamezni sistemi in elementi vedno bolj zapleteni, to pa prinaša praktične težave pri upravljanju in zagotavljanju nemotenega delovanja.
Na konferenci DATA CENTER 2019 bodo strokovnjaki predstavili rešitve za holistični nadzor in upravljanje vseh sistemov, ki so ključni za varno, učinkovito in nemoteno delovanje.

Kakšne podatkovne centre bomo potrebovali v prihodnosti?
Udeleženci konference DATA CENTER 2019 bodo seznanjeni z bodočimi smermi razvoja.
Izvedeli bodo, kje se kažejo izraziti prihranki za upravljalce in lastnike računalniških centrov ter kakšne so možnosti dodatnega zaslužka.
Strokovnjaki bodo spregovorili o tem, kakšne podatkovne centre bomo potrebovali v prihodnosti, kako se spreminja IT, da bi zadostil potrebam digitalnega poslovanja in stalne digitalne transformacije. Infrastrukturni pristopi, ki so bili učinkoviti pred nekaj leti, morda niso več zadostni.
Predstavljena bo infrastruktura za prihodnost z (hibridno) integracijo oblaka, robni podatkovni centri, …
Danes potrebujete infrastrukturo, ki sledi vašim podatkom in podpira hitrost vašega poslovanja ne glede na lokacijo. Dva največja izziva, s katerimi se soočajo IT oddelki sta namreč zmanjšanje stroškov ter poenostavitev podpore aplikacijam narejenim za oblak.
Na konferenci bodo predstavljena tudi nova znanja na področju električnega napajanja v računalniških centrih. Slušatelji bodo dobili vpogled v različne vrste UPS sistemov (statični, modularni, dinamični) ter kakšne so njihove prednosti in slabosti. Predstavljene pa bodo tudi tehnologije, ki so pri nas redkejše, vendar jih lahko, s prihodom novih rešitev, pričakujemo tudi pri nas. Gre za UPS sisteme brez akumulatorskih baterij, ki v svetu veljajo za višek tehnoloških rešitev in predstavljajo enega najbolj zanesljivih sistemov za oskrbo z električno energijo.

Kako torej skrbeti za učinkovito in varno delovanje podatkovnih centrov?
Odgovore najdete na 6. konferenci DATA CENTER, ki se bo odvijala 30.5.2019, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani.  

Več o letošnjih vsebinah si preberite TUKAJ