KLUBI

Klubi pomenijo druženje ter izmenjevanje znanja in izkušenj strokovnjakov s področja IT. Letno to pomeni od 10 do 12 kratkih srečanj posameznih klubov v različnih slovenskih organizacijah, kjer se predstavijo aktualne in zanimive teme. Teme se prilagajajo glede na želje in zanimanja udeležencev ter glede na trenutne potrebe in novosti. Srečanja se običajno zaključijo z okroglo mizo, kjer sodelujejo vsi udeleženci s svojimi izkušnjami, pogledi, idejami.

 

Ločimo štiri klube:

 

Klub IT Managerjev (Klub ITM):

Klub je namenjen vsem managerjem, vodjem in direktorjem IT oddelka oziroma IT podjetja. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo vodenja IT kadrov, proračuna, projektnega vodenja, infrastrukture, programskih rešitev, novih idej in drugo.

 

Klub varnostnih inženirjev (Klub KVI):

Klub je namenjen vsem informatikom, sistemskim inženirjem, sistemskim administratorjem, revizorjem, varnostnim inženirjem, strokovnjakom neprekinjenega poslovanja in vsem, ki delujejo na področju obvladovanja tveganja informacijske tehnologije. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo varovanja informacij, spremljanja in vodenja zaposlenih, odzivanja na incidente, planiranja neprekinjenega poslovanja, pravnih in pogodbenih vprašanj, itd. 

 

Klub skrbnikov in upravljavcev dokumentarnega gradiva (Klub SIU):

Klub je namenjen vsem arhivarjem, dokumentalistom, poslovnim sekretarjem, inšpekcijskim službam, regulatorjem, ponudnikom storitev, svetovalcem, itd. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo prehoda v e-dokumentiranje, zakonodaje s področja arhiviranja, tehničnih in vsebinskih izzivov arhiviranja, priprave evidenc, itd.

 

Klub skrbnikov za varstvo osebnih podatkov (Klub DPO):

Klub je namenjen DPO (Data Protectio Officer) in vsem, ki se ukvarjajo s področjem varstva osebnih podatkov. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ZVOP in druge povezane zakonodaje ter implementacije le-te v različne slovenske organizacije in podjetja. 

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.