Novembrsko srečanje klubov na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke

V mesecu novembru bo gostitelj Kluba IT managerjev Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke.
Srečanje bo takoj po praznikih, v sredo, 6.11.2019, od 14.00 do 16.00, tako da si že danes označite datum v vašem koledarju.  
 
Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (www.jazmp.si)  je regulatoren, nadzorstven in strokoven organ v službi javnega zdravja.

Kot gostitelj srečanja IT managerjev bo agencija predstavila svojo tesno vpetost v evropsko mednarodno okolje, vsakodnevno sodelovanje z evropsko regulatorno mrežo sorodnih inštitucij ter z Evropsko agencijo za zdravila in Evropsko komisijo.
Tako razširjenemu poslovnemu okolju mora slediti tudi informacijska podpora, saj se tako odločitve kot nekateri procesi dogajajo na nivoju celotne Evropske unije.

Kolegi iz JAZMP bodo predstavili program projektov digitalizacije v izvajanju, predvsem pa zanimivosti in izkušnje iz procesa pridobivanja centralnega informacijskega sistema, s katerim nameravajo informatizirati vse regulatorne procese v agenciji ter jih povezati v slovenski prostor na eni strani ter v evropsko regulatorno mrežo na drugi strani.
Kot javna agencija so se odločili za izvedbo mednarodnega javnega naročila s pogajanji, kjer z mednarodnimi ponudniki iščejo najustreznejšo informacijsko rešitev v oblaku. Ker še ni veliko prakse pri celovitih informacijskih sistemih v oblaku, obenem postavljajo merila in kriterije za  doseganje ustrezne varnosti, zanesljivosti in tudi razpoložljivosti ključnega informacijskega sistema, ki v oblaku deluje kot storitev v oblaku.

Srečanju bo prisostvoval tudi direktor JAZMP, g. Momir Radulović.
 
Naslov srečanja je:
Slovenčeva ulica 22
1000 Ljubljana

Prosim vas, da se na srečanje predhodno prijavite: TUKAJ.
 
Prvo srečanje je brezplačno.

 

Več informacij:

Maša Arčon
Strokovni vodja združenja klubov in IT strokovnjakov Slovenije
05 338 48 59
 

»Vsako združenje, kjer se obravnavajo problemi varovanja informacij je dobrodošlo. Izmenjave informacij o incidentih, varnostnih rešitvah in problemih v informatiki nasploh, pomenijo neprecenljivo vrednost. Namesto učenja na lastnih napakah (problemih) lahko informacije pridobljene od kolegov, ki opravljajo enako delo, vašemu podjetju prihranijo ogromno časa, denarja in celo ugleda. Prav tako nas nič ne stane s kolegi deliti svoje pozitivne in negativne strokovne izkušnje«. 

Sašo Rakovec, Gorenjska banka d.d.

Vabimo vse, ki kakor koli skrbite in upravljate dokumentacijo, da se nam pridružite. Srečanja in izobraževalne aktivnosti pa vam bodo nudila tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

PRIJAVI SE V KLUB >