KLUB IT MANAGERJEV

Klub IT Managerjev (Klub ITM) je namenjem vsem managerjem, vodjem in direktorjem IT oddelka oziroma IT podjetja. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo vodenja IT kadrov, proračuna, projektnega vodenja, infrastrukture, programskih rešitev, novih idej in drugo. Gre za skoraj 18-letno tradicijo srečanj, na katerih povezujemo IT managerje med seboj. 

Zavedamo se, da predstavljajo temelj uspešnega gospodarskega razvoja tudi pristni medosebni odnosi med IT managerji, zato smo z velikim zanimanjem in zagnanostjo strokovnega sveta ter ostalih članov okvirno določili cilje in aktivnosti kluba, ki je bil ustanovljen leta 2005, na konferenci Uspešni IT projekti, v Portorožu.

O klubu

 • Letno pripravljamo 10 do 12 izobraževalnih srečanj (na željo članov možna priprava dodatnih srečanj),
 • Srečanja se organizirajo v različnih slovenskih podjetjih/organizacijah, kjer se predstavijo aktualne teme s področja IT-ja,
 • Tematike srečanj določamo skupaj s člani,
 • Podjetja in organizacije, kjer se srečanja pripravljajo, bodo predhodno objavljena na spletni strani,
 • Aktivno sodelovanje na srečanjih in poudarek na interaktivni diskusiji,
 • Na koncu vsakega srečanja je organizirana okrogla miza, kjer je možnost diskusije, o aktualni tematiki, ki je predhodno predstavljena na srečanju, izmenjave mnenj, izkušenj in praks.
 • Članstvo v klubu omogoča 10% popust pri konferencah v organizaciji podjetja Palsit.

 

Predvidene teme srečanj

 • Računalništvo v oblaku (cloud computing),
 • IT proračun (planiranje IT stroškov in investicij, nadzor nad investicijami, razmerja med outsourcingom/insourcingom, itd.),
 • Vodenje kadrov IT (nadzor IT s strani vodstva),
 • Projektno vodenje v IT (kako doseči načrte in stroške, kako nadzirati delo na področju IT),
 • Infrastruktura v IT (IP telefonija, virtualizacija, dlančniki, podatkovne baze, itd.),
 • Odnos informatik-uporabnik informacijskih rešitev (user support, skupne nadgradnje programskih rešitev, reševanje konfliktov, itd.),
 • Programske rešitve (CRM, sistemi za poročanje managementu, ERP, itd.)
 • Nove ideje za infrastrukturo (npr. VoIP, mreženje, telekomunikacije, shranjevanje podatkov, itd.)

 

Vizija izobraževanj Kluba IT Managerjev

 • Povezovanje članov in spodbujanje k poklicni uspešnosti in upravljanju na področju informatike,
 • Vzpodbujanje komunikacije in povezovanje oddelkov informatike ter uprave podjetij,
 • Vodenje organizacijskih sprememb povezanih z IT,
 • Povečanje vplivnosti informatikov v slovenskem gospodarstvu in družbi,
 • Povečanje organiziranosti in pozicioniranja informatikov v podjetjih,
 • Spremljanje in opozarjanje članov na nova dognanja in trende s področja informatike ter spodbujanje k spoznavanju in pridobivanju novih znanj,
 • Srečanja in izobraževalne aktivnosti nudijo članom tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

O izobraževalnih srečanjih Kluba IT managerjev

Najverjetneje informatiki ne potrebujemo prepričevanja o nujnosti vlaganj, sodelovanja pri strateških odločitvah, vlogi informacije kot priložnosti za izboljšanje in razvoj.

 • Ali se tega zavedajo naši predpostavljeni (uprave, direktorji, predsedniki)?
 • Ali se ne strinjamo, da potrebujemo usklajen glas, da vodilnim razložimo pasti (ne)vlaganj v IT?
 • Ali ni logično, da vsak od nas ne zna najbolje prodati ideje vsakomur?
 • Ali ni dejstvo, da marsikje potrebujemo slovar med jezikom informatikov in vodilnimi?

Klub IT Managerjev sestavlja ključna sporočila vodilnim gospodarstvenikom ter podaja smernice in mnenja o aktualnih trendih vplivov IT na gospodarstvo.

Področje upravljanja informacijskih storitev so v zadnjem času preplavili številni standardi, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj ter so dokaz zrelosti panoge. Če smo se v preteklosti lahko izgovarjali na pomanjkanje standardov in pritisk proizvajalcev, so sedaj pravila za upravljanje storitev informatike vse bolj dorečena in omogočajo organiziranje procesov znotraj informacijskih centrov. Kljub temu pa ostajajo številna nerešena vprašanja: ali vemo, kakšna je učinkovitost teh storitev? Kje so možne temeljite izboljšave? Katera tehnologija je najustreznejša za določeno okolje? Katere metode so najuspešnejše?

Izdelava primerjalnih kriterijev in kazalnikov, ki bodo odraz našega časa in prostora ter bodo omogočali učinkovite analize in primerjave med podjetji/storitvami na slovenskem prostoru.

Veliko dilem in razprav je bilo na temo razlike med CIO in Vodjem informatike, kar je prav tako vezano na vstop Slovenije v EU in potrebe po (raz)združitvi navedenih vlog. Očiten znak zaostajanja na tem področju je splošen status informatike v podjetjih pri nas, oziroma omejevanja vloge na upravljavca informacijskih storitev in tehnologije. Tehnološke novosti so eden največjih izzivov vodilnih v informatiki, ki morajo biti sposobni prepoznavati priložnosti in nevarnosti prihajajočih tehnologij za matično podjetje. Katere tehnologije so nujne, potrebne hitre uvedbe? S katerimi se splača počakati na zrelejše obdobje? Kako razpoznati muhe enodnevnice?

Izdelava vloge informatike kot promotorja rešitev, ki prinašajo nove priložnosti/možnosti za delovanje matičnega podjetja z oceno dolgoročnih posledic/učinkov.

Vizija izobraževanj IT managerjev

 • Povezovati člane in jih spodbujati k njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju informatike.
 • Vzpodbujati komunikacijo in povezovanje oddelkov informatike ter uprave podjetij.
 • Voditi organizacijske spremembe povezane z IT.
 • Povečati vplivnost informatikov v slovenskem gospodarstvu in družbi.
 • Povečati organiziranost in pozicioniranja informatikov v podjetjih.
 • Spremljanje in opozarjanje članov na nova dognanja in trende s področja informatike ter jih spodbujati k njihovemu spoznavanju ter pridobivanju novih znanj.
 • Srečanja in izobraževalne aktivnosti nudijo članom tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

Teme srečanj

 • Kaj mora vedeti vodja IT o ekonomiji in poslovanju podjetja?
 • ERP projekti na ključ ali izbrane domače in tuje rešitve
 • Raziskave na področju IT
 • Informatika v državni upravi
 • Varovanje informacij
 • Reševanje konfliktov v oddelkih informatike
 • Informacijsko pravo
 • Pojavne oblike računalniškega kriminala s praktičnimi primeri
 • Vloga revizije pri informacijski varnosti
 • Vodenje IT kadrov
 • Trendi v informatiki
 • Izpeljava IT projekta in optimizacija stroškov
PRENESI BROŠURO

»Vsako združenje, kjer se obravnavajo problemi varovanja informacij je dobrodošlo. Izmenjave informacij o incidentih, varnostnih rešitvah in problemih v informatiki nasploh, pomenijo neprecenljivo vrednost. Namesto učenja na lastnih napakah (problemih) lahko informacije pridobljene od kolegov, ki opravljajo enako delo, vašemu podjetju prihranijo ogromno časa, denarja in celo ugleda. Prav tako nas nič ne stane s kolegi deliti svoje pozitivne in negativne strokovne izkušnje«. 

Sašo Rakovec, Gorenjska banka d.d.

Vabimo vse IT Managerje in IT direktorje, da se nam pridružite in s svojim članstvom tudi vi pripomorete k boljši organiziranosti in funkcionalnosti informatike, srečanja in izobraževalne aktivnosti pa vam bodo nudila tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

PRIJAVI SE V KLUB >