KLUB SKRBNIKOV IN UPRAVLJAVCEV DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Klub skrbnikov in upravljavcev dokumentarnega gradiva (Klub SIU) je namenjen vsem arhivarjem, dokumentalistom, poslovnim sekretarjem, inšpekcijskim službam, regulatorjem, ponudnikom storitev, svetovalcem, itd. Teme, ki se obravnavajo tu, se dotikajo prehoda v e-dokumentiranje, zakonodaje s področja arhiviranja, tehničnih in vsebinskih izzivov arhiviranja, priprave evidenc, itd.

Klub je  namenjen trem osnovnim skupinam

 • Skrbnikom dokumentarnega gradiva, upravljavcem (arhivisti, arhivarji, poslovni sekretarji, dokumentaristi, državna uprava, sodni red)
 • Regulatorjem in inšpekcijskim službam (zbirke dokumentacij, davčni organi, šole)
 • Ponudnikom storitev (ponudniki storitev, ponudniki rešitev, svetovalci)

V okviru kluba bomo enkrat mesečno organizirali srečanja, na katerih boste lahko prisluhnili različnim tematikam, med drugim pa tudi videli praktično izvedbo arhiviranja dokumentacije na določeni lokaciji, kot primer arhiviranja v nekem podjetju. Srečevali se bomo na raznih državnih inštitucijah, kot tudi javnih podjetjih.

 

Predvidene vsebine srečanj so

 • Prehod iz klasičnega arhiviranja v elektronsko arhiviranje oz. dokumentiranja v e-dokumentiranje
 • Zakonodaja na tem področju: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 • Kaj mora vodstvo organizacije vedeti o hrambi – Koncepti in metode ohranjanja digitalnih virov
 • Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja
 • Prepletanje teorije, zakonskih določil ter prakse arhiviranja
 • Informacijska doba – arhiviranje nekoč in danes
 • Arhiviranje digitalnih dokumentov
 • Arhivski informacijski sistemi
 • Standard OAIS
 • Način priprave elektronskih evidenc za dolgoročno hrambo
 • Prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja
 • itd.
PRENESI BROŠURO

»Vsako združenje, kjer se obravnavajo problemi varovanja informacij je dobrodošlo. Izmenjave informacij o incidentih, varnostnih rešitvah in problemih v informatiki nasploh, pomenijo neprecenljivo vrednost. Namesto učenja na lastnih napakah (problemih) lahko informacije pridobljene od kolegov, ki opravljajo enako delo, vašemu podjetju prihranijo ogromno časa, denarja in celo ugleda. Prav tako nas nič ne stane s kolegi deliti svoje pozitivne in negativne strokovne izkušnje«. 

Sašo Rakovec, Gorenjska banka d.d.

Vabimo vse, ki kakor koli skrbite in upravljate dokumentacijo, da se nam pridružite. Srečanja in izobraževalne aktivnosti pa vam bodo nudila tudi poslovni uspeh ter osebno zadovoljstvo.

PRIJAVI SE V KLUB >