KORONAVIRUS – ALI IMATE USTREZEN NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

Veliko podjetij in organizacij meni, da so pripravljene na prekinitve in incidente v poslovanju. V situaciji kot je trenutna, ko se vsa država pripravlja na morebitno epidemijo KORONAVIRUSA, pa se izkaže ali je temu res tako. 
Da bi zagotovili neprekinjeno poslovanje, omejili finančno škodo in ohranili položaj podjetij na trgu, smo za vas zbrali nekatere aktualne vsebine s konference NEPREKINJENO POSLOVANJE, ki vam bodo v pomoč pri pripravi/realizaciji načrta neprekinjenega poslovanja. 

Verjetno se tudi sami sprašujete …

Kaj storiti, če se boste primorani preseliti na drugo lokacijo (delo od doma)?
Kako ukrepati, če ključne osebe poslovanja zbolijo? 
Kako ob velikem upadu prihodkov zagotoviti nujno potrebno likvidnost podjetja? 

Morebiti se pred dvema letoma temu ni namenjalo toliko pozornosti, sedaj pa se kaže potreba, da bi vsako podjetje moralo imeti že vpeljan načrt neprekinjenega poslovanja in postopek realizacije v praksi. Dobra pripravljenost za neprekinjeno poslovanje je za podjetja ključnega pomena, saj se s tem lahko izognejo različnim oblikam tveganja in škodi, ki nastane zaradi incidentov.   

Vse, ki ste se že udeležili konference NEPREKINJENO POSLOVANJE in bi želeli znanje obnoviti ali tisti, ki ste se z aktualno tematiko srečali šele zdaj, vabimo, da si ogledate posnetke predavanj. 

Prednost tovrstnega izobraževanja je tudi online izvedba. Posnetke si lahko ogledate kjerkoli in kadarkoli. 

Verjamemo, da vam bodo nasveti koristili pri poslovanju vašega podjetja. 

Kratki posnetki predavanj

Business impact of downtime

Josh Krischer, Josh Krischer & Associates

The occurrence of natural disasters over the last couple of years has increased awareness of the need for data protection and disaster recovery. A warming climate could create even more destructive storms in the future, particularly as overall sea levels increase.

Building continuity through cyber resilience

Andrew Scott, Business Continuity Institute

Talk Talk, Target, Ebay, Sony. All big brands that have suffered the effects of a cyber security incident in recent years, effects including severe disruptions, loss of reputation and massive fines imposed.

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja kritičnega kadra

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

V sklopu predavanja bodo podane praktične izkušnje in pristop k vpeljavi rešitev za zagotavljanje razpoložljivosti zaposlenih, ki v organizaciji sodelujejo v kritičnih procesih.

Data Infrastructure for Next generation Data Centers

Pierre Aguerreberry, Director Enterprise Sales EMEA

The problems in today’s data and storage infrastructures are complex. Companies of all sizes are struggling with technology especially around data and storage management.

Obvladovanje nepredvidenih dogodkov pri vključitvi KDD v Target2Securities

Rok Šketa, KDD d.d.

Target2Securities (T2S) je panevropska tehnična platforma za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju v upravljanju Evrosistema (ta je v lasti Evropske centralne banke in centralne banke držav članic z evrom).

Neprekinjeno poslovanje v Luki Koper

Boris Kankaraš, Luka Koper d.d.

V predstavitvi bo predstavljeno pristanišče, pristaniška dejavnost z vidika kompleksnosti in dinamike družbene odgovornosti (pomena za državo) ter nato vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja.

Vaja, vaja in še vaja

Alenka Glas, Unistar LC d.o.o.

Načrte neprekinjenega poslovanja pripravimo vnaprej za primer krizne situacije. Takrat morajo delovati, uporabniki pa moramo biti prepričani, da bodo delovali. To lahko preverjamo samo skozi neprestano izvajanje vaj oziroma testiranj neprekinjenosti poslovanja.

Neprekinjeno poslovanje in revizija

Manuela Šribar, BDO revizija d.o.o.

Načrt neprekinjenega poslovanja je načrt organizacije kot celote. Pri njegovi pripravi, preveritvi in testiranju sodelujejo različni deležniki. V prispevku bo predstavljena odgovornost naslednjih deležnikov v zvezi z načrtom neprekinjenega poslovanja v organizaciji:

Prenova sistema neprekinjenega poslovanja v podjetju Talum d.d.

Milica Pišek, Talum d.d.

Talum je bil v preteklosti eden izmed prvih uporabnikov ERP IS in glede na smernice razvoja so v pretekli treh letih izvedli ključno prenovo informacijskih sistemov v podjetju.

Kako se pripraviti na pregled upravljanja neprekinjenega poslovanja?

Matjaž Jekl, Abanka d.d.

Če moramo zagotavljati neprekinjeno poslovanje, je le-to pogosto predmet pregledov, tudi revizijskih. Pripravljenost na neprekinjeno poslovanje pomeni tudi pripravljenost na katerikoli pregled, torej posebnih priprav ne potrebujemo.

Business continuity management process maturity assessment

Marcin Marczewski, Resilia

1. Publicly available methodologies
2. The key factors to be included during BCM maturity assessment
3. Different approaches during maturity assessment of companies from different sectors – is it

Business Continuity Planning – What’s Trending

Monica Goldstein, RecoveryPlanner

Today there are more threats to our businesses than ever before. This presentation will look at these threats and provide techniques for tackling them, such as, some effective ways of planning for Cyber Incidents; incorporating 3rd party providers and supply chains into your Business

Okrevalni načrti za sistemske storitve – študijski primer za IH eZdravje na NIJZ

Andrej Žabkar, SRC d.o.o.

Predstavljeni bodo praktični postopki okrevanja v arhitekturi visoke razpoložljivosti za Citrix Netscaler (razdelilnik bremena, preklopi v PDC in DRC), Oracle baze (RAC, preklopi v PDC v DRC) in HP Data Protector t.i Bare Metal Restore za Windows OS.

OKROGLA MIZA: Ali je vaš načrt neprekinjenega poslovanja živ in življenjski?

Na kaj mora biti revizor še posebej pozoren pri revidiranju načrta neprekinjenega poslovanja?
Kako lahko pri reviziji ugotavljamo ali tovrsten načrt živi v praksi?
Katera so tveganja, na katera mora revizor opozoriti?

Resilience is the new black

Alberto Mattia, Business Continuity Institute

Resilience is the new black. It is not just a competitive advantage; it is a must-have to be successful in today’s world, where new threats are emerging and complexity is constantly increasing. Given the context, how do we build resilience in organizations and national systems? The keys are professional networking and collaboration. 

BCM in the age of Artificial Intelligence (A.I.)

Bharat Thakrar, British Telecom

– What is IoT, Cyber Physical and AI?

– What does this mean for BCM and Cyber Security?

– What can companies and organisations do to improve their BCM and Security?

Testiranje kriznih načrtov

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Predstavljene so aktualne tehnike, ki se jih hekerji poslužujejo za uspešno izvedbo vdorov v informacijske sisteme.

Kako je neprekinjeno poslovanje urejeno na Svetu Evropske Unije

Jelka Zalar, AMBCI

In this presentation attendees will learn about the BCP context in the European Institutions and how BCP evolved in the Council of the European Union. An in-depth explanation will be given of the organisation of BCP, its scope, roles and functions, and the key steps which lead to a remarkably high maturity level.

Predlog Zakona o informacijski varnosti (ZInfV)

Barbara Pernuš Grošelj, Direktorat za informacijsko družbo, MJU

V prezentaciji bodo pojasnjene osnovne vsebine predloga zakona o informacijski varnosti – ZInfV, ki ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah. Pri tem bodo kratko izpostavljene minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance ter nacin dolocanja zavezancev.

Zagotavljanje odpornosti in razpoložljivosti obdelave osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2

Marjan Antončič in mag. Erih Skočir, Ainigma d.o.o.

GDPR prinaša določnejšo opredelitev ukrepov informacijske varnosti, ki jih bodo morali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajati upravljavci in obdelovalci, med katerimi velja izpostaviti zahteve po zagotavljanju odpornosti sistemov in storitev obdelave osebnih podatkov ter zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta. Upravljavci in obdelovalci bodo morali učinkovitost in relevantnost prej omenjenih tehničnih in organizacijskih ukrepov redno testirati, ocenjevati in vrednotiti.

Kako uspešno prestati revizijo načrta neprekinjenega poslovanja?

Renato Burazer, AREM PSN poslovne storitve d.o.o.

Neprekinjeno poslovanje danes ni več neznanka in veliko organizacij o neprekinjenem poslovanju resno razmišlja in se z njim ukvarja. Organizacije imajo vrsto deležnikov, ki se aktivno ukvarjajo z vzdrževanjem odpornosti na notranje in zunanje grožnje. Še vedno pa v praksi naletimo na pomanjkljivosti v celotnem življenjskem ciklu neprekinjenega poslovanja. 

Business Continuity as a Service

Lovre Gabrilo in Mladen Baranek, MIADRIA

Prevent a negative impact on business continuity or finances – hardware or software failure, a network outage, a power outage, physical damage…
Depending on RTO and RPO choose the right approach that fits the budget with pure As a Service model – it could be as minimum as backup and restore from the cloud or full-scale multi-site solution deployed in onsite and cloud with data replication and mirroring.

Digitalna transformacija na področju nacionalne varnosti

Marko Podberšič, Uprava RS za zaščito in reševanje

Digitalna transformacija na področju javne varnosti, zaščite reševanja in pomoči je nekaj kar se že dogaja, četudi se tega še ne zavedamo. Informacijska revolucija, ki smo ji priča, je dala velik zagon razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij tudi na tem področju. Počasi se spreminja dosedanja uporaba informacijskih tehnologij v smer povečevanja učinkovitosti in zagotavljanja večje varnosti ljudi.

Interactive BCM crisis scenario based on a cyber-attack

Bharat Thakrar, British Telecom

– The use of role-playing scenario planning to improve crisis management 

– How to protect the organisation against cyber-hacking?

– Lessons learnt and practical steps to improve enterprise cyber resilience

Pripravljenost organizacij za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ob morebitnem pojavu nalezljive bolezni

Nuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Načrtovanje delovnih organizacij za zagotavljanje neprekinjenega procesa dela v primeru pojava nalezljive bolezni temelji na ustrezni pripravljenosti tako posameznikov kot delovnega okolja. Priporočljivo je, da posamezniki poskrbijo za svojo osebno zaščito s poznavanjem splošnih higienskih ukrepov in zagotavljanjem specifičnih ukrepov, kamor sodijo tudi priporočena in ustrezna cepljenja. 

Kako BCP testiranja vključiti v normalen delovni proces, da postanejo nevidna za uporabnika

Darko Jamnik, KDD d.d.

Ena ključnih stvari pri načrtih neprekinjenega poslovanja je njihovo obdobno testiranje. Praviloma tovrstno testiranje, tako za tehnično podporo, kot za poslovne uporabnike, predstavlja dodatno obremenitev bodisi znotraj ali pa celo izven delovnega časa.
Ali je mogoče tovrstna testiranja izvajati na način, da postanejo del rednega delovnega procesa in se jih vsaj poslovni uporabniki niti ne zavedajo? 

Krizno vodenje v NLB

Kristijan Klarič, NLB d.d.

V okviru upravljanja neprekinjenega poslovanja je eno izmed najpomembnejših področij krizno vodenje. Sistem kriznega vodenje zajema določitev organov kriznega vodenja, članstvo, odgovornosti/pooblastila in proces odločanja/informiranja. Ob nesrečah je zelo pomembno, da so odločitve sprejete kar se da hitro, jasno mora biti določeno, kdo odločitve sprejema. 

Uvod v okroglo mizo: Številni novi zakoni sprejeti v letu 2018 vplivajo na neprekinjeno poslovanje – ste vi in vaši načrti sploh skladni?

V letu 2018 so bili sprejeti številni zakoni in uredbe, ki vplivajo na načrte za neprekinjeno poslovanje (BCP). Kako lahko podjetja uskladijo svoje načrte, da bodo skladna z novo zakonodajo?

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Včlanite se v Klub ITM, KVI, SIU ali DPO in BREZPLAČNO boste prejeli dostop do vseh zgornjih video posnetkov. 

KLIKNITE TUKAJ