NEPREKINJENO POSLOVANJE 2018

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorja konference 

Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

Veliko podjetij in organizacij meni, da so pripravljene na prekinitve in incidente v poslovanju. Kaj, če vam poplave uničijo prostore? Kaj, če ste se prisiljeni preseliti na drugo lokacijo? Kaj se zgodi, če so ključne osebe poslovanja odsotne, zbolijo, odidejo? Če ostanete brez elektrike cel delovni dan ali več? Kako ukrepati v primeru groženj s terorističnimi napadi?

Konference NEPREKINJENO POSLOVANJE se vsakoletno udeležijo številni strokovnjaki, ki predstavljajo svoje izkušnje, praktične primere ter konkretne rešitve, ki pripomorejo k boljšemu obvladovanju neprekinjenega poslovanja.

Dobra pripravljenost za neprekinjeno poslovanje je za podjetja neizogibnega pomena, saj se s tem lahko izognejo različnim oblikam tveganja in škodi, ki nastane zaradi incidentov.   

Kratki posnetki predavanj konference – Neprekinjeno poslovanje 2018

Resilience is the new black

Alberto Mattia, Business Continuity Institute

Resilience is the new black. It is not just a competitive advantage; it is a must-have to be successful in today’s world, where new threats are emerging and complexity is constantly increasing. Given the context, how do we build resilience in organizations and national systems? The keys are professional networking and collaboration. 

BCM in the age of Artificial Intelligence (A.I.)

Bharat Thakrar, British Telecom

– What is IoT, Cyber Physical and AI?

– What does this mean for BCM and Cyber Security?

– What can companies and organisations do to improve their BCM and Security?

Testiranje kriznih načrtov

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Predstavljene so aktualne tehnike, ki se jih hekerji poslužujejo za uspešno izvedbo vdorov v informacijske sisteme.

Kako je neprekinjeno poslovanje urejeno na Svetu Evropske Unije

Jelka Zalar, AMBCI

In this presentation attendees will learn about the BCP context in the European Institutions and how BCP evolved in the Council of the European Union. An in-depth explanation will be given of the organisation of BCP, its scope, roles and functions, and the key steps which lead to a remarkably high maturity level.

Predlog Zakona o informacijski varnosti (ZInfV)

Barbara Pernuš Grošelj, Direktorat za informacijsko družbo, MJU

V prezentaciji bodo pojasnjene osnovne vsebine predloga zakona o informacijski varnosti – ZInfV, ki ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah. Pri tem bodo kratko izpostavljene minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance ter nacin dolocanja zavezancev.

Zagotavljanje odpornosti in razpoložljivosti obdelave osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in ZVOP-2

Marjan Antončič in mag. Erih Skočir, Ainigma d.o.o.

GDPR prinaša določnejšo opredelitev ukrepov informacijske varnosti, ki jih bodo morali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvajati upravljavci in obdelovalci, med katerimi velja izpostaviti zahteve po zagotavljanju odpornosti sistemov in storitev obdelave osebnih podatkov ter zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta. Upravljavci in obdelovalci bodo morali učinkovitost in relevantnost prej omenjenih tehničnih in organizacijskih ukrepov redno testirati, ocenjevati in vrednotiti.

Kako uspešno prestati revizijo načrta neprekinjenega poslovanja?

Renato Burazer, AREM PSN poslovne storitve d.o.o.

Neprekinjeno poslovanje danes ni več neznanka in veliko organizacij o neprekinjenem poslovanju resno razmišlja in se z njim ukvarja. Organizacije imajo vrsto deležnikov, ki se aktivno ukvarjajo z vzdrževanjem odpornosti na notranje in zunanje grožnje. Še vedno pa v praksi naletimo na pomanjkljivosti v celotnem življenjskem ciklu neprekinjenega poslovanja. 

Business Continuity as a Service

Lovre Gabrilo in Mladen Baranek, MIADRIA

Prevent a negative impact on business continuity or finances – hardware or software failure, a network outage, a power outage, physical damage…
Depending on RTO and RPO choose the right approach that fits the budget with pure As a Service model – it could be as minimum as backup and restore from the cloud or full-scale multi-site solution deployed in onsite and cloud with data replication and mirroring.

Digitalna transformacija na področju nacionalne varnosti

Marko Podberšič, Uprava RS za zaščito in reševanje

Digitalna transformacija na področju javne varnosti, zaščite reševanja in pomoči je nekaj kar se že dogaja, četudi se tega še ne zavedamo. Informacijska revolucija, ki smo ji priča, je dala velik zagon razvoju informacijskih in komunikacijskih tehnologij tudi na tem področju. Počasi se spreminja dosedanja uporaba informacijskih tehnologij v smer povečevanja učinkovitosti in zagotavljanja večje varnosti ljudi.

Interactive BCM crisis scenario based on a cyber-attack

Bharat Thakrar, British Telecom

– The use of role-playing scenario planning to improve crisis management 

– How to protect the organisation against cyber-hacking?

– Lessons learnt and practical steps to improve enterprise cyber resilience

Pripravljenost organizacij za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ob morebitnem pojavu nalezljive bolezni

Nuška Čakš Jager, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Načrtovanje delovnih organizacij za zagotavljanje neprekinjenega procesa dela v primeru pojava nalezljive bolezni temelji na ustrezni pripravljenosti tako posameznikov kot delovnega okolja. Priporočljivo je, da posamezniki poskrbijo za svojo osebno zaščito s poznavanjem splošnih higienskih ukrepov in zagotavljanjem specifičnih ukrepov, kamor sodijo tudi priporočena in ustrezna cepljenja. 

Kako BCP testiranja vključiti v normalen delovni proces, da postanejo nevidna za uporabnika

Darko Jamnik, KDD d.d.

Ena ključnih stvari pri načrtih neprekinjenega poslovanja je njihovo obdobno testiranje. Praviloma tovrstno testiranje, tako za tehnično podporo, kot za poslovne uporabnike, predstavlja dodatno obremenitev bodisi znotraj ali pa celo izven delovnega časa.
Ali je mogoče tovrstna testiranja izvajati na način, da postanejo del rednega delovnega procesa in se jih vsaj poslovni uporabniki niti ne zavedajo? 

Krizno vodenje v NLB

Kristijan Klarič, NLB d.d.

V okviru upravljanja neprekinjenega poslovanja je eno izmed najpomembnejših področij krizno vodenje. Sistem kriznega vodenje zajema določitev organov kriznega vodenja, članstvo, odgovornosti/pooblastila in proces odločanja/informiranja. Ob nesrečah je zelo pomembno, da so odločitve sprejete kar se da hitro, jasno mora biti določeno, kdo odločitve sprejema. 

Uvod v okroglo mizo: Številni novi zakoni sprejeti v letu 2018 vplivajo na neprekinjeno poslovanje – ste vi in vaši načrti sploh skladni?

V letu 2018 so bili sprejeti številni zakoni in uredbe, ki vplivajo na načrte za neprekinjeno poslovanje (BCP). Kako lahko podjetja uskladijo svoje načrte, da bodo skladna z novo zakonodajo?

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Za ogled celotnih posnetkov konference Neprekinjeno poslovanje 2018, morate zakupiti dostop do spletnega portala in posnetkov omenjene konference.

KLIKNITE TUKAJ