Obvestilo o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov je Palsit d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 2A, 5290 Šempeter pri Gorici.

 

Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Podrobneje

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen varnosti spletne strani in preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, zlorabe gesel ipd.).

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.

Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).

Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e-naslova info(at)palsit.com.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

Če se prijavite na naš dogodek, potem med nami nastane pogodba, katere vsebino lahko preberete v Splošnih pogojih poslovanja. Da vemo, kdo se je na dogodek prijavil in mu tako omogočimo prisotnost na dogodku, komu pošljemo račun in na kateri e-naslov pošiljamo novosti v zvezi z organizacijo, moramo seveda od vas pridobiti nekaj osebnih podatkov. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, se na dogodek žal ne boste mogli prijaviti.

Podrobneje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: izvajanje pogodbe (6(1)b GDPR).

Rok hrambe: 5 let od zaključka dogodka oz. poravnave vseh obveznosti.

Uporabniki : ponudnik gostovanja spletne strani, ponudnik ERP, ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek info(at)palsit.com.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Veseli smo vsakega vašega sporočila. V tem primeru bo naša komunikacija potekala na podlagi našega zakonitega interesa, ki se kaže v komunikaciji upravljavca s splošno javnostjo. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje, ponudbo ... Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.

Podrobneje

Pravna podlaga: zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) - 6(1)f GDPR.

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani. Uporabnik osebne podatke obdeluje izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.

Rok hrambe: do zaključka komunikacije. Že pred tem lahko zahtevate prekinitev komunikacije – posledično bomo vaše osebne podatke (če za njihovo nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala nadaljnja pravna podlaga (npr. pogodba) nepovratno uničili.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev obdelave, ugovor obdelavi. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali prek info(at) palsit.com.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če se na nas obrnete z namenom morebitnega sodelovanja (denimo preko telefona ali preko spletne strani) oz. za izdelavo ponudbe, bo to pomenilo, da bomo začeli fazo pogajanja za sklenitev pogodbe, kar v jeziku GDPR pomeni, da bo pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov ”izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe”. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe.

Če bomo našli skupni jezik in bomo sklenili pogodbo, bomo na podlagi našega zakonitega interesa (obveščanja o naših storitvah) na vaš fizični naslov ali preko telefona posredovali tudi naše ponudbe. Vašo e-pošto in SMS obveščanje pa bomo za namen neposrednega trženja obdelovali zgolj, če ste nam za to dali svojo privolitev oz. ob sklepanju pogodbe niste navedli, da tega ne želite.

Od neposrednega trženja se lahko kadarkoli odjavite, tako da nas o tem obvestite na info(at)palsit.com oz. (v primeru e-pošte) tako, da kliknete na povezavo v prejetem sporočilu.

Podrobneje

Pravna podlaga: izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in (v primeru sklenitve pogodbe) izvajanje pogodbe - 6(1)b GDPR.

V primeru izvajanja neposrednega trženja po pošti ali preko telefonskega klica: člen 6(1)f GDPR (zakoniti interes je izvajanje neposrednega trženja). V primeru, ko posameznik postane kupec storitev upravljavca je pravna podlaga 2. odst. 158. člena ZEKom-1. V preostalih primerih je pravna podlaga osebna privolitev posameznika po členu 6(1)a GDPR.

Kategorije uporabnikov: ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudnik ERP.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.

Rok hrambe: 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene: 10 let.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev (v določenem obsegu), prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali preko info(at)palsit.com.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Vaše osebne podatke skupna upravljavca Palsit d.o.o. in GDPR PLUS d.o.o. obdelujeta za namen izvedbe članskih ugodnosti in plačila članarine za GDPR planet.

Opisana obdelava torej pomeni, da osebne podatke obdelujemo na podlagi izvajanja pogodbe, ki jo predstavljajo Splošni pogoji poslovanja GDPR planeta.

Podrobneje

Skupna upravljavca: Palsit d.o.o., Mednarodni prehod Vrtojba 2A, 5290 Šempeter pri Gorici in GDPR PLUS d.o.o., Poljanska cesta 19, 1000 Ljubljana

Pravna podlaga: izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in (v primeru sklenitve pogodbe) izvajanje pogodbe - 6(1)b GDPR.

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani gdprplanet.com, ponudnik ERP in ponudnik pošiljanja e-sporočil (v EU).

Rok hrambe: 5 let od izteka pogodbe ali poravnave vseh obveznosti. Osebni podatki, potrebni za davčne namene: 10 let.

Pravice posameznikov: dostop, popravek, omejitev (v določenem obsegu), prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov GDPR plus d.o.o. ali prek kontaktnega obrazca.

Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Veseli bomo, če se boste prijavili na naše e-novice. Ker tudi sami sovražimo spam, obljubljamo, da vam bomo skušali pošiljati uporabne e-novice in ponudbe, ki jih boste z veseljem prebirali. Prav tako bomo skušali e-novice pošiljati čim bolj optimalno, da vam ne bomo po nepotrebnem polnili vašega e-predala.

Ker e-novice pošiljamo zgolj, če nam za to podate svojo osebno privolitev, se lahko od njih odjavite (prekličete svojo privolitev) kadarkoli s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.

Podrobneje

Pravna podlaga: osebna privolitev po členu 6(1)a GDPR oz. možnost odjave po 2. odst. 158. člena ZEKom-1.

Kategorije uporabnikov : ponudnik gostovanja spletne strani, ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudnik ERP. Uporabnika osebne podatke obdelujeta izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.

Rok hrambe: do preklica.

Pravice posameznikov: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris, v določenem obsegu omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca ali preko info(at)palsit.com.

Od e-novic se posameznik lahko kadarkoli odjavi s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.

Možnost pritožbe: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS

V nekaterih naših prostorih izvajamo videonadzor. Kjer se ta izvaja, boste o tem videli obvestilo.

Videonadzor je v prvi vrsti namenjen varnosti naših zaposlenih, pa tudi varovanju našega premoženja.

Videonadzor izvajamo na podlagi našega zakonitega interesa, ki je izkazan s prej navedenimi nameni, in ki ga napolnjuje 77. člen ZVOP-2.

Podrobneje

Pravna podlaga: varovanje premoženja in zaposlenih pri upravljavcu, kar predstavlja zakoniti interes upravljavca po členu 6(1)f GDPR. Videonadzor opredeljuje tudi 77. člen ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: ni zunanjih uporabnikov.

Rok hrambe: 6 mesecev od nastanka posnetka, nato se posnetek samodejno izbriše.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov (pri čemer mora posameznik navesti vsaj približen čas, v katerem se je nahajal na posnetku – v nasprotnem primeru ga ne bomo mogli določiti), popravek, ugovor, v določenem obsegu omejitev obdelave in izbris. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali prek info (at) palsit.si.

Možnost pritožbe: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Piškotki

Informacije o piškotkih in njihove nastavitve najdete na tej strani.

NAŠI PARTNERJI

Med našimi mnogimi zadovoljnimi partnerji so tudi

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.