Spoznajte predavatelje

Miha Dvojmoč, Univerza v Mariboru, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkom UM, Fakulteta za varnostne vedeMiha Dvojmoč
Doc. dr. Miha Dvojmoč, je doktoriral s področja pravnih znanosti leta 2013. Svojo poklicno pot je pričel kot zaposlen na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, nato nadaljeval v zasebnem sektorju in bil direktor poslovne enote večjega varnostnega podjetja, varnostni menedžer in odgovoren za izvedbo najzahtevnejših varnostnih projektov. Služboval je tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot višji svetovalec v direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, trenutno pa je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru, predsednik Detektivske zbornice RS ter uspešen lastnik in direktor podjetja MD svetovanje d.o.o., s katerim je na  finančnem, pravnem in varnostnem področju sodeloval s številnimi uglednimi subjekti javnega in zasebnega sektorja, kjer se ukvarja z odgovornostmi organom upravljanja ter zaščito informacij tudi na področju Integralne korporativne varnosti in konkurenčne obveščevalne dejavnosti. Dr. Miha Dvojmoč je s svoje ekipo vpeljeval varnost informacij in s tem tudi GDPR v več kot 200 slovenskih organizacijah. 

Marijan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na podrocju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zašcito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot clan delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za clanstvo v EU in NATU v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zakljucil kot pomocnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na podrocju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na obmocju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.

Erih Skočir, Resis d.o.o.
Avtor je magister informatike, ki se po nekajletnem obdobju pedagoškega dela ves čas ukvarja z razvojem in graditvijo informacijskih sistemov s posebnim poudarkom na področju dela državnih organov. S svojimi izkušnjami je veliko prispeval pri graditvi in razvoju posameznih informacijskih sistemov (Informacijski sistem Državnega zbora RS itd.), javnih baz podatkov v slovenskem prostoru in popularizaciji sodobnih sredstev informatike ter njihovem približevanju končnim uporabnikom. Od konca devedestih je gradil informacijski sistema na področju bančništva in zavarovalništva v Slovenski izvozni družbi in sodeloval pri ustanovitvi SID Banke, SID – Prve kreditne zavarovalnice in družbe Prokolekt, kjer je med drugim vpeljal sistem varovanja informacij. Trenutno deluje kot svetovalec na področju razvoja informacijskih sistemov, uvajanju in optimizaciji BPM sistemov, varovanju podatkov in je tudi eden od ustanovnih članov društva poslovnih analitikov IIBA Slovenija.

mag. Marko Djinović

Marko Djinović, univ. dipl. prav., pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov na Gospodarski zbornici Slovenije
Marko je tudi ekspertni svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija) in generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS. V letih 2012 – 2018 je bil direktor Pravne službe GZS. Ima obsežne izkušnje na področju gospodarskega in korporacijskega prava, skladnosti poslovanja ter varstva osebnih in zaupnih podatkov. Marko je gostujoči predavatelj gospodarskega prava na Fakulteti za management v Kopru, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Pravnih fakultetah v Ljubljani in Mariboru. Redno objavlja v domači in tuji periodiki in je avtor več kot 50 strokovnih člankov ter soavtor 5 monografij s področja gospodarskega prava. Je član Združenja manager, upravnega odbora alumni kluba Pravne fakultete v Ljubljani, komisije ICC za mednarodno trgovinsko pravo in prakso, idr.

Jani RavasJani Ravas, Športna loterija d.d. 
Jani Ravas je začel svojo poklicno pot na PTT, nadaljeval na Telekomu Slovenije. Od leta 2003 dela na Športni loteriji kot vodja službe za sisteme. Pridobljen ima certifikat notranjega revizorja in Information Security Manager.

 

 

Vinko LetnarVinko Letnar, Zavarovalnica Triglav d.d.
Vinko Letnar ima več kot 25 let izkušenj na različnih delovnih mestih s področja t.i. podpornih funkcij (organizacije – kadrov, kontrolinga, informatike, revizije) v različnih finančnih institucijah in drugih panogah. Z revizijo IS se ukvarja od leta 2001. Vodil je več kot 50 notranje-revizijskih projektov, ki vključujejo tako preglede upravljanja različnih področij informacijske infrastrukture, kot tudi preglede najzahtevnejših projektov s področja prenove informacijskih sistemov v bančništvu in zavarovalništvu.

 

Peter TrčekPeter Trček, Bitnik d.o.o.
Peter Trček je strokovnjak s področja kriptovalut in blockchaina. Je ustanovitelj in direktor več podjetij, ki se ukvarjajo predvsem z menjavo kriptovalut v fiat valute in obratno. O sorodnih temah pogosto predava s strastjo. Peter je tudi predsednik Blockchain Think Tanka Slovenije, ki je organizacija, ki sodeluje z regulatorji pri razvoju poslovnega in zakonskega okolja za blockchain industrijo.

 

Stanko CerinStanko Cerin, Ostendo Consulting 
Stanko Cerin is co-founder of Ostendo Consulting, an advisory firm specialized for providing information risk and compliance consulting services to demanding clients in USA, EU and Adriatic region. As project manager or principal consultant specialized in information security and compliance management architectures design, he’s been responsible for more than 30 personal data management projects in multiple countries. Stanko has master’s degree in Advanced IT and business management from University of Wales.

 

Bojan BrodarBojan Brodar, Telemach d.o.o.
Bojan Brodar is chief information security officer (CISO) in Telemach Slovenia, responsible for managing compliance with regulation and security standards. Bojan has worked in different areas and on wide variety of projects in Telemach, focusing on information security, business continuity and personal data management for last 4 years.

 

Tjaša Vidic, VIDICUM, pravno in poslovno svetovanje, Tjaša Vidic s.p.TjaÅ¡a Vidic
Tjaša Vidic je univerzitetna diplomirana pravnica, ki se že deset let ukvarja s pripravo pravnih dokumentov, tj. pogojev zasebnosti (politika zasebnosti), pogojev poslovanja in pogojev uporabe za spletne trgovine, aplikacije in druge storitve informacijske družbe z vidika varstva potrošnikov, elektronskih komunikacij, varstva osebnih podatkov in varnosti informacijskih tehnologij.
Znanja in izkušnje je nabirala v akademskih vodah, bila je asistentka za gospodarsko pravo na Fakulteti za pomorstvo promet, kjer je kot soavtorica napisala pravni učbenik o temeljih civilnega in gospodarskega prava. Pot je nadaljevala kot tajnik na Fakulteti za zdravstvene vede in nato kot vodja kabineta na Ministrstvu za zdravje, kar ji je omogočilo jasen vpogled v upravljanje z zdravstvenimi podatki. Kasneje je sodelovala s podjetjem Studio Moderna, da je spoznala delovanje in potrebe spletnih trgovin. Leta 2015 je vodila ekipo, ki je zmagala natečaj Podjetna Primorska z inovativnim pristopom pri zagotavljanju pravne podpore lastnikom spletnih mest preko spletne aplikacije. Danes upravlja lastno podjetje, ki skrbi, da so spletna mesta pravno urejena v razmerju do uporabnikov, kupcev in nenazadnje inšpektorjev.

 

Napolnite si svoj Inbox 🙂

SEZNANITE SE Z VSEM, KAR PALSIT PONUJA.

Darilo: ob prijavi dobite dostop do 5 najbolje ocenjenih video vsebin z naših dogodkov.