Tel.: (05) 338 48 50|info@palsit.com
SEJEM ZAUH 2016

Preverjanje varnosti aplikacij za hrambo podatkov

Morebitne varnostne grožnje in pomanjkljivosti v aplikacijah za dostop do shranjenih podatkov direktno vplivajo na zaupnost, razpoložljivost in celovitost le-teh. Le celovit varnostni pregled, ki poleg pregleda arhitekture, gradnikov in delovanja aplikacije, vključuje tudi pregled izvorne kode in penetracijsko testiranje, lahko nedvoumno potrdi ali so varnostne kontrole v aplikaciji ustrezne.

Predavatelja: Andrej Rakar in Andrej Gornik, SIQ: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Datum: 12.5.2016
Lokacija: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

2017-07-31T11:54:27+00:00

Veseli bomo komentarjev