REFERENCE

Preberite si, kaj so o naših izobraževalnih programih, svetovanju in rešitvah povedale naše stranke.

Pohvaliti je potrebno, da tako pomembna konferenca, kot je INFOSEK, posveča pozornost tudi varstvu osebnih podatkov. Informatiki, po večini udeleženci te konference, so namreč tisti, ki se morajo prvi zavedati pomena te temeljne človekove pravice in jo predvsem upoštevati že pri idejnih zasnovah informacijskih rešitev. Vgrajena zasebnost (Privacy by Design) naj postane standard, tudi s pomočjo INFOSEK-a.

Nataša Pirc Musar, Pirc Musar, odvetniška družba

V času od aprila do julija 2016 se je za Luko Koper, d. d. izvedlo analizo poslovnih posledic za potrebe projekta Neprekinjeno poslovanje skladno s standardom ISO 22301:2012. Po zaključenem projektu se v Luki Koper uspešno pripravljajo in vpeljujejo načrti neprekinjenega poslovanja. Dela na projektu so se opravila vestno, strokovno in v dogovorjenem roku.«

Boris Kankaraš, Luka Koper d.d.

S Palsitom zelo radi sodelujemo: »So strokovni, proaktivni, držijo se dogovorov in imajo odličen odnos z vodilnimi IT managerji v Sloveniji«.

Igor Fürst, S&T Slovenija d.d.

Thank you very much for this wonderful event, it was my pleasure to be part of it.

Mane Piperevski, Piperevski & Associates

V veliko čast in veselje mi je, da sem bila del vaše fantastične konference. Vrhunska organizacija, fenomenalno vzdušje in zelo zanimive teme! Zaslužite si vse pohvale! Super ekipa ste in vsekakor se to odraža pri vašem delu. In ja, upam, da bom lahko prišla tudi naslednje leto.

Klavdija Dovečer, Desetka Celje

Letošnja konferenca mi bo ostala v spominu kot najlepša, najbolj prijetna konferenca. Potrudili ste se z organizacijo, izborom predavanj, obkonferenčnimi dogodki, … in naredili konferenco izjemno. Res vredno pohvale!

Igor Karnet, MDDSZ

The conference was excellent 😉

Jan Mikulecky, NAKIT

Podjetje Palsit d.o.o. je za podjetje Xlab d.o.o. v času od januarja do maja 2016 izvedlo pregled skladnosti s standardom SOC2 ter pripravilo neodvisno poročilo o ugotovitvah. Med projektom se je pripravil tudi osnutek ocene tveganja ter varnostne politike. Projekt je bil izveden vestno, strokovno in v dogovorjenem roku.

Mitja Vavpotič, XLAB d.o.o.

S 1. julijem 2014 smo v UniCredit Banka Slovenija d.d. začeli izvajati ukrepe, izhajajoče iz ameriškega zakona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Zakon se nanaša na spoštovanje davčnih predpisov, ki veljajo za imetnike računov v tujini. Z vsebino, ki jo zakonodaja opredeljuje, in procesi, ki smo jih v Banki zaradi skladnosti z zakonom implementirali, se je morala seznaniti večina sodelavcev, zato smo se odločili za izvedbo e-izobraževanja. Na razpisu smo izbrali podjetje Palsit d.o.o. in njihovo rešitev Planet e-učenja. Produkt je enostaven za uporabo, omogoča izvedbo treninga in preverjanja znanja po naših željah, obenem pa tudi izdelavo seznama oseb, ki so izobraževanje že uspešno opravile.

Petra Ličen, Vodja enote Organizacija, UniCredit Banka Slovenija d.d.

Konference Infosek, ki je že vrsto let osrednji dogodek s področja informacijske varnosti, se zaradi aktualne tematike in strokovnih predavateljev vedno rad udeležim. Prav tako je konferenca odlična priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj.

Sašo Rakovec, Gorenjska banka d.d., Kranj

Redno izvajanje izobraževanj pri velikih upravljavcih osebnih podatkov, kot so banke, sodi med temeljne ukrepe za zagotovitev ustreznega varstva osebnih podatkov in skladnost z zahtevami zakonodaje. E-vsebine za varstvo osebnih podatkov so bile razvite in pripravljene z namenom, da bi jih čisto vsak zaposleni v banki razumel in uporabljal pri svojem delu. S pomočjo e-gradiva zaposleni prejmejo osnovna znanja o varovanju osebnih podatkov, ki ima v bančnem sektorju velik pomen. Na koncu smo pripravili tudi nabor vprašanj, ki so med samim preverjanjem naključno izbrana. Z njimi lahko preverimo, ali so vsi zaposleni tudi dejansko razumeli posredovane informacije.

mag. Andrej Tomšič, Namestnik informacijske pooblaščenke

V UniCredit Banki že vrsto let uspešno uporabljamo e-izobraževanje podjetja Palsit d.o.o. za področje informacijske varnosti, v zadnjem obdobju pa smo ga uporabili tudi za druga področja. Enostavna uporaba, uporabnikom prijazna izvedba/udeležba iz svojega delovnega mesta, preglednost udeležbe so kriteriji, ki jih vaše e-izobraževanje v celoti zagotavlja.

Admir Memić, UniCredit Banka Slovenija d.d.

Z elektronskim izobraževanjem in vsebinami, ki so jih za nas pripravili v podjetju Palsit d.o.o. in jih lahko prilagajamo specifičnim zahtevam banke, smo povečali informacijsko-varnostno osveščenost vseh zaposlenih v banki.

Miran Bizjak, Poštna banka Slovenije d.d.

Podjetje Palsit d.o.o. je za podjetje Creatim Ržišnik Perc d.o.o. v času od februarja do avgusta 2016 izvedlo svetovanje pri vpeljavi sistema upravljanja varovanja informacij ter izvedlo šolanje za notranje presojevalce skladno s standardom ISO 27001:2013. Projekt je bil izveden vestno, strokovno in v dogovorjenem roku.«

Gregor Rupnik, Izvršni direktor, Creatim d.o.o.KDD d.d.

Izobraževanje podjetja Palsit d.o.o. nam je bilo v veliko pomoč pri vpeljevanju sistema neprekinjenega poslovanja. Strokovno izvedeno in z veliko praktičnimi nasveti. Pohvale predavatelju g. Krkoču tudi za dostopnost in koristne primere.

Larisa Benassi, AJPES

Rešitev in vsebine za elektronsko izobraževanje podjetja Palsit d.o.o. so profesionalno in tehnično odlično pripravljene. Pohvalili bi tudi strokovno pomoč in podporo podjetja, zaradi česar jih priporočam.

Rok Šketa, KDD d.d.

Izjemno vzdušje in strokovne vsebine, prijazni organizatorji s posluhom za potrebe udeležencev.

Tjaša Vidic, VIDICUM, pravno in poslovno svetovanje, Tjaša Vidic s.p.

Ekipa neprestano skrbi, da se udeleženci dobro počutijo na konferenci. Tako ni težko ostati na vseh predavanjih konference.

Damjan Krašovec, Urad Republike Slovenije za meroslovje

Zelo dinamično, pestro, bogato, zanimivo.

Jana Trbižan, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Odlična organizacija, super tim, izjemno vzdušje, bogate vsebine. Poskrbljeno pa je tudi za zabaven in navdihujoč večerni program. See you next year.

Roberta Filipič

Glede organizacije ste spet prekosili sami sebe.
Čar te konference pred ostalimi je, da se tukaj počutimo domače, kot del družine, česar pri drugih konferencah ni. Za to, da se počutimo kot doma, ste zaslužni vsi, ki delate na tem dogodku.

Gojko Vrenko