Sodišče Evropske unije je odločilo, da obvezna splošna hramba podatkov v elektronskih komunikacijah na zalogo ni dopustna

21. decembra 2016 je Sodišče EU objavilo razsodbo o zakonodajnih zahtevah po splošni hrambi prometnih in lokacijskih podatkov elektronskih komunikacij v Veliki Britaniji in na Švedskem. Razsodba se glasi, da obvezna splošna hramba podatkov v elektronskih komunikacijah na zalogo ni dopustna. 
Sodišče Evropske unije je podalo jasno sporočilo, da zakonske rešitve, ki operaterjem ali ponudnikom spletnih storitev nalagajo obvezno hrambo prometnih podatkov, presegajo to, kar je nujno in posledično niso sprejemljive v demokratični družbi.
Izvzeta so samo hujša kazniva dejanja, le v teh primerih je obvezna splošna hramba podatkov dopustna.
Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije opozarja, da je v luči razsodbe Evropskega sodišče potrebno razlagati tudi določbe slovenskih predpisov glede posredovanja in hrambe prometnih podatkov.
Ustavno sodišče RS je tako že razveljavilo določbe Zakona o elektronskih komunikacijah, ki so slovenskim operaterjem nalagale splošno obvezno hrambo podatkov.
Sodba je pomembna tudi za spletne portale, saj ti niso dolžni hraniti podatkov o svojih uporabnikih na zalogo, za primere, ko bi te podatke morali izročiti npr. policiji, odvetnikom oškodovancev, … Spletni portali lahko prometne podatke o svojih uporabnikih (e-naslovi, IP naslovi, …), hranijo le toliko časa kot jih potrebujejo za lastne potrebe. V nasprotnem primeru jih niso dolžni hraniti.
Informacijska pooblaščenka izpostavlja, da v sodobni komunikaciji z uporabo informacijskih tehnologij naše identitete predstavljajo IP naslovi. Če želimo preprečiti zlorabo teh podatkov, moramo nujno ustrezno omejiti posege v komunikacijsko zasebnost in s tem zaščititi identiteto komunicirajočega. V nasprotnem primeru si v prihodnje nihče ne bo upal izraziti svojega stališča ali opozoriti na sporno zadevo, ker ne bo mogel računati na varovanje svoje identitete kot mu jo zagotavlja ustava.
Velik pomen zagotavljanja varstva osebnih podatkov se omenja tudi ob evropskem dnevu varstva osebnih podatkov, ki ga je razglasil Svet Evrope ob podpori Evropske komisije in smo ga v soboto, 28.1.2017, obeležili že 10. zapored.
Več o razsodbi Evropskega sodišča najdete tukaj: https://www.ip-rs.si/novice/elektronske-komunikacije-sodisce-evropske-unije-je-odlocilo-da-obvezna-splosna-hramba-podatkov-na-zalogo-ni-dopustna-1397/