SEJEM ZAUH 2016

Standardizacija na področju metapodatkovnih kontekstnih vsebin

Mnogo dejavnikov vpliva, da je vse več podatkov o arhivskem gradivu dostopnih preko spleta. Ta dostopnost pa kaže tudi na mnoge pomanjkljivosti in hkrati tudi strokovne izzive, ki neposredno vplivajo na samo zaupanje, celovitost in ne nazadnje razumevanje arhivskih vsebin digitalizatov fizičnih oblik arhivskega gradiva kot tudi v elektronskem okolju rojenih dokumentov arhivske vrednosti. Med pomembne dejavnike, ki bi dolgoročno zmanjšali tveganja izbrisa kolektivnega spomina na določeno obdobje, spada tudi standardizacija metapodatkovnih kontekstnih vsebin, ki opisujejo kontekste nastankov in namenov arhivskega gradiva, njihovih ustvarjalcev, značilnosti fizičnega in elektronskega okolja itd. V ta namen so v arhivski stroki razviti namenski standardi, ki jih bo potrebno zelo kmalu implementirati ne samo na področju profesionalne arhivske dejavnosti, ampak tudi pri ustvarjalcih arhivskega gradiva.

Predavatelj: doc. dr. Miroslav Novak, Alma Mater Europea – Evropski center Maribor
Datum: 12.5.2016
Lokacija: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče