ZAUH 2016

Utrinki s sejma ZAUH 2016

Oglejte si, kako smo se imeli na sejmu ZAUH, ki se je odvijal 12. maja 2016.

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorja konference.

Maša Arčon, Palsit d.o.o.

Uvodni pozdrav MINISTRSTVO ZA KULTURO, državni sekretar Anton Peršak: Pomembnost hrambe pisnih dokumentov – vizija razvoja Ministrstva za kulturo
Uvodni pozdrav ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, direktor Bojan Cvelfar: Vizija razvoja slovenskega elektronskega arhiva do 2020
Uvodni pozdrav VIBOR d.o.o., direktor in lastnik podjetja Vinko Trdan: Pomembnost upravljanja informacij

Kratki posnetki predavanj konference ZAUH 2016

Bo nova GDPR res izboljšala položaj posameznikov v odnosu do velikih upravljavcev osebnih podatkov?

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka

Spoznajte, kako bo nova evropska ureditev področja varstva osebnih podatkov vplivala na upravljalce zbirk osebnih podatkov.

Ustvarjeno včeraj in danes, shranjeno za vedno: Nadaljnji razvoj slovenskega e-arhiva

Tatjana Hajtnik, Arhiv Republike Slovenije

V prispevku je predstavljen nadaljnji razvoj slovenskega elektronskega arhiva.

Izzivi implementacije paradigme »privzeto digitalno« na področju upravljanja dokumentarnega gradiva

Marjan Antončič, Društvo Media.doc

Prihodnost je digitalna! To velja tudi v strategijah prenove upravnih in poslovnih procesov, kjer dobiva paradigma »privzeto digitalno« (digital by default) osrednjo vlogo.

Načrtovanje in uvedba brezpapirne
rešitve

Gregor Krapež in Miha Lesar, Vibor d.o.o.

Prikazana je pot od načrtovanja do uvedbe brezpapirne rešitve v podjetju.

Elektronski podpisi v poslovnih procesih in procesih javne uprave z vidika uredbe eIDAS

Davorka Sel, SETCCE d.o.o.

Video posnetek prikazuje rešitev SETCCE ePero(R) za elektronsko podpisovanje.

InDoc Edge – Postavite se po robu poplavi
dokumentov

Klemen Novak, Mikrocop d.o.o.

V video posnetku je prikazano, kako z uporabo nove generacije programske opreme InDoc Edge ponovno vzpostavimo nadzor nad dokumenti in informacijami v organizaciji.

Človeški viri – sodobni izziv na področju hrambe in arhiviranja dokumentov

doc. dr. Miroslav Novak, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor

V predstavitvi so prikazani tako strateški kot tudi neposredno praktični razlogi za poglobljene študije s področja arhivistike in dokumentalistike in s tem povezane rešitve, ki jih ponuja Katedra za arhivistiko na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor.

Primer obvladovanja internih pravilnikov in kadrovske evidence

Damjana Pirnar in Peter Verščaj, Mikrografija d.o.o.

Obvladovanje dokumentov v e-obliki ni več stvar zadnjih trendov, je način poslovanja uspešnih organizacij. Postopki so bolj transparentni, hitrejši in učinkovitejši.

“Mobilna” identiteta kot poslovna priložnost

Marko Šmid, OSI d.o.o.

V video posnetku je predstavljena OSI storitev/rešitev, ki je razvita skladno z regulativnimi uredbami in najnovejšimi varnostnimi standardi.

CREA ProcesnaPisarna: Digitalna preobrazba poslovnih procesov in dokumentov

Matjaž Kobal, Crea d.o.o.

Prikazan je procesni model, v katerem se skrivajo poslovna in procesna pravila, in razlaga, kako procesni sistem skrbi za pravočasno izvajanje nalog, kako nadzira uspešnost dela ter kakšne analitične podatke in kazalnike KPI zagotavlja poslovodstvu.

Vzpostavitev storitve elektronske identitete in ustvarjanja kvalificiranih e-podpisov na daljavo

Damijan Poš, Pošta Slovenije d.o.o.

V prispevku je predstavljena vzpostavitev storitve elektronske identitete fizične ali pravne osebe v skladu z zahtevami Uredbe eIDAS in modelne rešitve uporabe storitve ustvarjanja kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo.

E-upravljanje procesov, povezovanje sistemov, zajem in obdelava gradiva ter storitve za e-hrambo

Saša Kovač, Igor Gruber, Pia d.o.o.

Kako poenostaviti delo, razbremeniti zaposlene in pri tem bolje nadzorovati vaše poslovanje in izvajanje nalog v različnih procesih v organizaciji?

Obojestranski podpis e-dokumenta

Janko Štefančič, Genis d.o.o.

Spoznajte, kako optimizirati proces digitalizacije med različnimi deležniki v poslovnem procesu.

Mikroprimar prima! rešitve – Vse, kar potrebujete za celovito upravljanje z elektronskimi dokumenti

Davorin Plemenitaš, Mikroprimar d.o.o.

Praktični primer: Elektronski obrazec – iz tablice v elektronski proces.

Optimizacija delovnih procesov v podjetju prinaša rast produktivnosti in večjo kredibilnost

Andrej Medic, Medic sistemi d.o.o.

V posnetku je prikazano, kako obvladovati področja, kot so knjiga pošte, finančne listine, obvladovanje projektne, razpisne in ISO dokumentacije …

Preverjanje varnosti aplikacij za hrambo podatkov

Andrej Rakar in Andrej Gornik, SIQ: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje

V video posnetku si oglejte, kako poteka celoten postopek preverjanja varnosti aplikacij za hrambo podatkov na praktičnem primeru.

Od teoretične zasnove do uporabne praktične rešitve

Tomaž Špendal in Arben Kastrati, Konica Minolta d.o.o.

Na praktičnih primerih je prikazano, kako je podjetje Konica Minolta v različnih industrijah rešilo točno določene težave.

Kako poteka priprava nacionalnega okolja za pričetek uporabe Uredbe EU št. 910/2014

Maruška Damjan, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

V prispevku so predstavljene rešitve, ki jih je MDS eIDAS predlagala Vladi RS, odločitve Vlade RS glede predlaganih rešitev, podana pa je tudi informacija o aktualnem stanju posameznih ukrepov.

Gradniki za varnost in zaupanje v javni upravi

Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

Upravljanje z e-identitetami ter e-avtentikacija skupaj z e-podpisom in e-vročanjem predstavljajo bistvene elemente zagotavljanja zasebnosti in dvig zaupanja e-poslovanja tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Predstavljene so aktivnosti na tem področju.

Standardizacija na področju metapodatkovnih kontekstnih vsebin

doc. dr. Miroslav Novak, Alma Mater Europea – Evropski center Maribor

Standardizacija metapodatkovnih kontekstnih vsebin spada med pomembne dejavnike, ki bi dolgoročno zmanjšali tveganja izbrisa kolektivnega spomina na določeno obdobje. Spoznajte standarde, ki jih bo potrebno kmalu vpeljati na tem področju.

Uvod v okroglo mizo: Ohranjanje celovitih in zaupanja vrednih elektronskih dokumentov

Marjan Antončič, Društvo Media.doc.

Uvod v okroglo mizo je pripravil Marjan Antončič.

Spoznajte kakšno je stanje v Sloveniji na področju zajema in hrambe dokumentarnega gradiva, izvirno nastalega v digitalni obliki, v razmerju do zahtev nove evropske ureditve elektronske identifikacije in storitev zaupanja.

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Za ogled celotnih posnetkov konference ZAUH 2016 morate zakupiti dostop do spletnega portala in posnetkov omenjene konference.

KLIKNI TUKAJ