Zanemarjanje neprekinjenega poslovanja lahko za podjetje pomeni tudi konec


To, o čemer včasih še sanjali niso, roko na srce pa tudi potrebe ni bilo, je danes standard. Neprekinjeno poslovanje je v digitalnem gospodarstvu prej nuja kot želja.

Nedelovanje IT okolja, pa tudi če gre za kratkotrajen izpad, lahko podjetju povzroči veliko poslovno škodo, zato je treba strankam zagotavljati neprekinjeno poslovanje. To je logična nadgradnja upravljanja varnostnih incidentov.

Danes so IT okolja že zelo kompleksna in neprekinjenega poslovanja sploh ni tako enostavno zagotoviti, prav zato potrebujemo usposobljene strokovnjake, ki vedo, kaj delajo. Sistem za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja mora biti predvsem učinkovit. Nuditi nam mora tudi možnost obnove po morebitnih nepričakovanih izpadih ali varnostnih incidentih, nesrečah in podobnem.

Rešitve za neprekinjeno poslovanje so lahko v oblaku ali na primer znotraj nekega IT okolja. Te vam navadno omogočijo varnostno kopiranje podatkov, preprečevanje izgube podatkov in obnovitev. Izguba podatkov, ki so pomembni za delovanje podjetja, lahko namreč pomeni tudi njegov konec. Zato je treba o tem razmišljati, preden bo prepozno.

Po odgovore pridite na INFOSEK 2019

Na konferenci INFOSEK 2019 bosta o tej tematiki govorila Anton Lah iz NKBM d.d. in Boštjan Delak iz Računskega sodišča Republike Slovenije.

Anton Lah bo spregovoril o odzivih na incidente z vidika upravljanja neprekinjenega poslovanjaupravljanje odzivov na incidente je povezano z različnimi vidiki upravljanja tveganj, tesno tudi s funkcijo upravljanja neprekinjenega poslovanja (BCM). Učinkovita odzivna struktura in postopki odziva na incidente predstavljajo predpogoj za učinkovito zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, zato naj funkcija BCM temu namenja posebno pozornost. Predavanje bo podalo možne odgovore na vprašanja, ki se ob tem porajajo, kot npr. kako določiti prijavno točko za incidente, kako ob incidentu čim hitreje obveščati relevantne deležnike, kako razvrščati in eskalirati incidente, kdo naj sprejema odločitve v času incidenta, kako je z obveščanjem in poročanjem v času reševanja incidenta, kakšna je povezava z načrti neprekinjenega poslovanja in podobna druga.

Boštjan Delak pa bo v predavanju »Nič ne dela!! Kaj pa zdaj?« spregovoril o reviziji neprekinjenega poslovanja. V zadnjem času se namreč tudi v Sloveniji pojavljajo težave pri neprekinjenem poslovanju organizacij. Za učinkovito odpornost pred naravnimi nesrečami in pred kibernetskimi grožnjami morajo imeti organizacije vpeljan sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, da lahko na podlagi vnaprej definiranih postopkov nadaljujejo z dostavo izdelkov ali storitev na sprejemljivi in vnaprej določeni ravni, tudi ob nastopu motnje, ki ovira delovanje. V predavanju bo predstavljen pristop k reviziji upravljanja neprekinjenega poslovanja in možna sodila za učinkovito izvedbo dajanja zagotovil.

O čem vse bo še govora na INFOSEK konferenci, si poglejte na: https://infosek.palsit.com