ZAUH 2017

Utrinki s sejma ZAUH 2017

Oglejte si, kako smo se imeli na sejmu ZAUH, ki se je odvijal 11. maja 2017.

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorja konference.

Maša Arčon, Palsit d.o.o.

ZAUH (Zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov) predstavlja dogodek, kjer vam strokovnjaki iz gospodarstva in javne uprave predstavijo odgovore na izzive, ki jih pred nas postavljajo novi predpisi s področja e-poslovanja in varstva podatkov, nove tehnologije obravnavanja e-dokumentov, digitalna prenova poslovnih in upravnih procesov, ter s tem povezane priložnosti za kakovostnejše, učinkovitejše, dostopnejše in varnejše e-storitve. 

V okviru sejemskega dela ZAUH-a se lahko v neposrednem stiku s ponudniki seznanite z najnovejšimi rešitvami in storitvami s področja e-poslovanja, s poudarkom na ustvarjanju, izmenjavi, zajemu, upravljanju in hrambi digitalnih gradiv. Ob tem imate tudi priložnost, da si s številnimi kolegi in kolegicami izmenjate informacije in izkušnje ter dobre prakse, ki vam bodo v pomoč pri vaših projektih prehoda na e-poslovanje.

Kratki posnetki predavanj – ZAUH 2017

e-računi v javnem sektorju

Tina Šinkovec, Uprava RS za javna plačila

UJP kot enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov z javnim sektorjem. Priprave UJP na obvezno pošiljanje e-računov v javni sektor ter vzpostavitev sistema in elektronskih poti za izmenjavo e-računov z javnim sektorjem. Statistični podatki o izmenjavi e-računov z javnim sektorjem ter plani za prihodnost.

Evropska interpretacija referenčnega modela

Jože Škofljanec, Arhiv RS

V letih 2013-2017 je potekal evropski projekt E-ARK, katerega glavni cilj je bil oblikovanje skupnih rešitev za postopke priprave gradiva za izročanje arhivom, njihovo arhiviranje in omogočanje uporabe.

Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo

Dostop do znanja in informacij je bistven za razvoj posameznikov in družbe kot celote, zato se mora pomena in vrednosti informacij zavedati tudi javni sektor, saj ta pri svojem delu ustvarja in upravlja z veliko količino podatkov.

IMiS praznuje 20 let

Bine Žerko, Imaging systems d.o.o.

Bine Žerko iz podjetja Imis predstavlja razvojno pot podjetja zadnjih 20 let ter celovitega sistema za upravljanje dokumentov in procesov.

Pooblaščene uradne osebe za varstvo osebnih podatkov nova poslovna priložnost

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 se bo začela uporabljati 25. maja 2018, a terja aktivne priprave upravljavcev zbirk osebnih podatkov že sedaj, saj zanje določa številne nove obveznosti.

Dodana vrednost biometrije pri digitalnem poslovanju

Davorka Šel, SETCCE d.o.o.

Organizacije se z namenom optimizacije poslovanja vse pogosteje odločajo za uvedbo rešitev, ki med drugim vključujejo tudi postopek potrjevanja dokumentov ali njihovo podpisovanje.

Zaustavite papir na vhodu v podjetje! Digitalizacija prejete pošte je nujen korak za vse, ki stopate na pot digitalne preobrazbe.

Tjaša Krisper Kutin in Klemen Novak, Mikrocop d.o.o.

Delo z dokumenti v papirni obliki povzroča visoke stroške, kljub temu pa le petina organizacij, ki načrtujejo brezpapirno poslovanje, uporablja digitalno vložišče. Digitalizacija vložišča je izziv, saj si v resnici niti dva dokumenta, ki prideta v podjetje, nista popolnoma enaka.

E avtentikacija v funkciji zagotavljanja verodostojnega e poslovanja

Marjan Antončič, OSI d.o.o.

Ko poslujete oddaljeno, preko spleta, hočete biti prepričani, da je oseba, s katero komunicirate, resnično tista, za katero se predstavlja. Od zanesljivosti oz. trdnosti dokaza o identiteti osebe je odvisna raven vašega zaupanja v rezultat e-storitve/postopka, ki je predmet komunikacije (npr. e-dokument).

Storitve za varno elektronsko poslovanje 2 0

Marko Šmid, OSI d.o.o.

V predstavitvi bomo predstavili OSI infrastrukturne storitve za sodobno in varno elektronsko poslovanje. Prikazali bomo kaj je že na voljo v obliki rešitev in storitev, ki že delujejo in omogočajo transformacijo poslovanja v elektronsko poslovanje.

Kako do dokumentov brez iskanja ter integracij

Marko Zupančič, Mikrografija d.o.o.

V povprečju morajo uporabniki uporabljati štiri različne sisteme, da pridobijo celotno sliko o določeni poslovni transakciji. Informacije lahko najdemo ne samo v internih IT sistemih, temveč tudi na spletu, v oblaku in v socialnih omrežjih.

Učinkovit pristop k digitalnemu podpisovanju večpartitnih dokumentov

Jakob Žorž, Genis d.o.o.

Uporaba storitev zaupanja po uredbi eIDAS na široko odpira vrata digitalizaciji tudi poslovno občutljivih postopkov, kot je podpisovanje pogodb.

Elektronsko poslovanje v luči sodobnih spletnih platform

Igor Gruber, PIA d.o.o.

Različne spletne in socialne platforme ter rešitve vedno bolj zaznamujejo tudi namenske sisteme za elektronsko dokumentno poslovanje in upravljanje poslovnih procesov.

Fizična arhiva v digitalnem svetu

Rok Novak, Reisswolf d.o.o.

Podjetje Reisswolf d.o.o. predstavlja evropsko podjetje, ki deluje na na področju arhiviranja, uničevanja ter fizičnega arhiviranja podatkovnih nosilcev.

Je digitalizacija res odgovor na vse izzive

Matjaž Kobal, CREA d.o.o.

Ali res drži, da je digitalna transformacija oz. digitalizacija poslovanja izziv, ki ponuja odgovore na vsa vprašanja današnjega sodobnega podjetja?

Metodologija izračuna dodane vrednosti brezpapirnega poslovanja

Roman Črešnar, APS Plus d.o.o.

O brezpapirnem poslovanju je veliko govora že od zgodnjih 70-ih let prejšnjega stoletja. Kljub dejstvu, da vsi hitro razumemo dodano vrednost brezpapirnega poslovanja, se brezpapirno poslovanje le počasi prebija v podjetja.

ISO in zakonodaja glede varovanja podatkov v 2017 in 2018

Miha Ozimek, SIQ

Zaradi vedno večje povezanosti informacijskih sistemov ter pretoka podatkov med organizacijami postaja zagotavljanje ustreznega varstva podatkov vedno bolj pomembno področje.

Prvih 10 let brez papirja

Andrej Medic, Medic sistemi d.o.o.

Brezpapirno poslovanje predstavlja sveti gral elektronskega poslovanja. Optimizacija poslovnih procesov in zmanjšanje stroškov predstavljajo varnejše poslovanje in boljši nadzor nad dokumenti.

e-Podpis na daljavo – nova funkcionalnost sistema SI PASS

Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo

Ključni dejavnik uspešnega e-poslovanja predstavlja zagotavljanje zaupanja v elektronske storitve, tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju.

OKROGLA MIZA Aktualni izzivi privzetega digitalnega poslovanja

Digitalno poslovanje za dosego ciljev digitalne transformacije
Zagotavljanje ustreznega upravljanja kritičnih digitalnih vsebin v okviru poslovnih procesov in delovnih postopkov
Zajem in hramba za zagotavljanje dolgoročne celovitosti, avtentičnosti in uporabnosti digitalnih vsebin na zahtevani ravni zanesljivosti in zaupanja

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Za ogled celotnih posnetkov konference ZAUH 2017 morate zakupiti dostop do spletnega portala.

KLIKNITE TUKAJ