ZEIDES 2017

Pozdrav in uvodni nagovor organizatorja konference.

Marjan Antončič, Tomas Tišler ter Igor Zorko

Konferenca ZEIDES 2017 predstavlja dogodek o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, Na konferenci ZEIDES 2017 je bilo moč slišati, kako povezano in z novimi IT tehnologijami, vključno z blockchainom, obravnavati izzive in priložnosti, ki izhajajo iz Uredbe eIDAS, GDPR, PSD-2 ter drugih evropskih in nacionalnih predpisov, ki se vežejo na e- identifikacijo in storitvah zaupanja za e-transakcije.

Kratki posnetki predavanj – ZEIDES 2017

Nova ureditev varstva osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Uporaba elektrosnkih identitet posameznikov pomeni obdelavo njihovih osebnih podatkov in prepletanje področij, ki ju urejata Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in

Identiteta in identifikacija

Iris Jeglič, direktorica Urada za upravne notranje zadeve in naturalizacijo

Identiteta se ob rojstvu določi z vpisom v matični register (centralna baza podatkov, v kateri so zabeležena vsa dejstva posameznikov, tako za državljane Republike Slovenije, ter stanja tujcev, ki so se zgodila na območju države RS)

EMŠO – Enotna matična številka občana
Spremembe nekaterih osebnih podatkov

Direktiva o plačilnih storitvah – PSD2 in močna avtentikacija strank

Anja Rijavec Uršej, Banka Slovenije, Evrosistem

Razvoj trga plačil in tehnologije je prinesel inovativne načine plačevanja, s tem pa povzročil, da Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD1) zaradi pravne negotovosti, novih varnostnih tveganj in nezadostnega varstva potrošnikov na nekaterih področjih ni več zagotavljala robustnega in tehnološko nevtralnega pravnega okvira za opravljanje plačilnih storitev.

Razvoj informacijske družbe med strategijo in realnostjo

Mitja Podpečan, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Evropska unija je v Evropski digitalni agendi (EDA) predvidela ukrepe za razvoj informacijske družbe, med drugim izboljšanje dostopa do državnih organov, vključno s pravosodjem, po spletu do leta 2015.

Podpiši, pošlji in validiraj elektronski dokument – kvalificirane storitve zaupanja za vsakogar

Pavel Reberc, EIUS d.o.o.

V prispevku bo predstavljeno, kako enostavno lahko z uporabo kvalificiranih storitev zaupanja po EIDAS podjetja in drugi pravni subjekti svojim strankam omogočijo poslovanje po elektronski poti.

Ekosistem e-identitete in nove tehnologije

Marko Šmid in Rudi Ponikvar, OSI

Vizija prihodnosti je ekosistem e-identitete, kjer posamezniki, podjetja in druge organizacije izrabljajo višji nivo zaupanja in varnosti, ko izvajajo občutljive transakcije prek spleta.

Od overitelja na MJU do kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST

Aleš Pelan, MJU, Direktorat za informatiko

Kvalificirane storitve zaupanja
Gradniki SI-PASS

Priprava na zahteve eIDAS za čezmejno e-identifikacijo

Alenka Žužek Nemec, MJU, Direktorat za informatiko

EU integracije (eIDAS node)
Notifikacije
Načrti za eID dela do septembra 2018

Onboarding – digitalni pristop k stranki

Boštjan Šušteršič, SETCCE

Digitalna transformacija je implementacija novih poslovnih modelov v sistem organizacije. Do novih vrst sistemov in preobrazbe podjetij prihaja zaradi nenehnega razvoja novih tehnologij po kontinuiranih spremembah navad kupcev.

Izzivi eZdravja pri uporabi elektronskih identitet

Andrej Žlender, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Na področju e-Zdravja predstavljajo elektronske identitete, procesi zdravljenja in digitalna transformacija nasploh, velik izziv. Izziv v zdravstvu pa predstavlja tudi zdravljenje v tujini. V primeru nesreče in pacientove nezavesti, zdravniki morda ne bodo imeli informacij o zdravstveni zgodovini pacienta.

eIDAS’, ‘GDPR’, Informacijska varnost, PII v javnih oblakih, DPO

Ivan Črv, Bureau Veritas

Dogajanje na področju upravljanja informacijske varnosti v vsakodnevnem življenju so zelo intenzivna in zavedanje o pomenu varovanja naših vrednosti, ki se nahajajo v obliki informacij, dosega kritično maso uporabe.

Video identifikacija po ZPPDFT-1 in standardi v drugih državah

Borut Hrobat, CDE d.o.o.

Z razvojem FinTech podjetji in digitalizacijo poslovanja so se tudi državni organi »opogumili« in z novimi zakoni o preprečevanju pranja denarja (ang. Anti-Money Laundering) dovoljujejo razpoznavo uporabnikov, predvsem finančnih storitev, preko video pogovora v realnem času.

Prihodnost digitalnih identitet

Denis Tomašević, Halcom d.d.

Digitalna identiteta je dandanes že dobro in resnično uveljavljena kot ena od najpomembnejših tehnoloških trendov. Za vedno večje število javnih deležnikov in državljanov je to že vsakodnevna realnost. Zato je v teku tudi že revolucija v načinu interakcije posameznikov z javnimi institucijami.

Oracle blockchain cloud service in hyperledger

Robert Korošec, Oracle Slovenija

lockchain oziroma veriga podatkovnih blokov, je nenehno naraščajoč seznam zapisov, imenovani bloki, ki so povezani in zavarovani s kriptografijo.

Ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo

Damijan Poš, Pošta Slovenije d.o.o.

V prispevku bo predstavljena vzpostavitev ustvarjanja kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo v skladu z zahtevami Uredbe eIDAS (t.j. postopka izdaje kvalificiranega potrdila in uporabe sredstva e-identifikacije visoke ravni zanesljivosti) za ponudnike storitev in končne uporabnike.

Uporaba standarda OASIS – ebMS 3.0 za elektronsko poslovanje

Jože Rihtaršič, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko

Elektronsko poslovanje prinaša veliko pozitivnih učinkov na poslovanje sodišč: kakovost podatkov, hitrost poslovanja, zmanjševanje stroškov, prijaznost do uporabnika…

eIDAS – kako poteka certifikacija storitev

Andrej Rakar, SIQ Ljubljana

eIDAS (elektronska identifikacija, overovitev in zaupanje) je uredba EU o elektronski identifikaciji in zaupanja v elektronske transakcije na notranjem trgu.

Slovenski model registracije prebivalstva ter GDPR(ZVOP-2) in uredba EIDAS

Stane Štefančič, Genis d.o.o.

Nacionalne uradne evidence oz. registri podatkov o prebivalcih, gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah ter prostoru (teritoriju, zgradbah in drugih objektih) so predpogoj za učinkovito, racionalno in do uporabnikov prijazno javno upravo, za razvoj e–demokracije ter za spodbujanje konkurenčnosti in produktivnosti nacionalnega gospodarstva.

eID in Croatia

Leo Lokas, AKD d.o.o.

In June 2015, Croatia started issuing national electronic ID cards containing digital certificates. Ministry of Interior issues eID document, and AKD produces the document and provides certification services.

eIDAS in GDPR – stične točke

Marjan Antončič, Združenje EIDES

GDPR (splošna uredba o varstvu podatkov) si prizadeva ustvariti usklajen okvir varstva podatkov v celotni EU in si prizadeva, da bi državljani podprli nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, hkrati pa strogo predpisujejo tiste, ki gostujejo in “obdelujejo” te podatke kjerkoli v svet.

Pravne pasti veriženja podatkovnih blokov (blockchain)

Mitja Podpečan in Aljaž Jadek, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov je deležna hitrega razvoja in vse večje medijske pozornosti. Vse več je primerov njene anticipirane in dejanske uporabe. Nekateri jo imenujejo tehnologija prihodnosti, drugi menijo, da je prihodnost že nastopila.

Želite dostop do celotnih posnetkov?

Za ogled celotnih posnetkov konference ZEIDES 2017 morate zakupiti dostop do spletnega portala.

KLIKNITE TUKAJ